fbpx

Kommunestyrevalget 

Vi har sendt ut seks spørsmål til alle lokale politiske partier i Follo. Spørsmålene er sendt direkte til partilederene, med ønske om at svaret skal komme fra ordførerkandidatene. 

 Kommunestyrevalget 2019 – vestby kommune

Dette er henvendelsen vi har sendt ut:

Follo Næringsråd ønsker på vegne av våre 350+ medlemsbedrifter å stille politikerene noen spørsmål knyttet til arbeids- og næringsutvikling i kommunene. Denne eposten går ut til alle lokale partikontorer eller partiledere i Follo. Vi vil publisere svarene på vår nettside, og videreformidle svarene til våre medlemmer. Hvis mulig ønsker vi gjerne at ordførerkandidatene skal svare.

1. Hva mener du skal være kommunens rolle i næringsutvikling?

 

Høyre – Pål Engeseth

Vestby Høyre ønsker å være en pådriver for næringsutvikling i Vestby kommune. Vi ønsker å legge til rette både for eksisterende og nye arbeidsplasser i kommunen og vi ser det som en fordel for kommunens innbyggere med muligheten til å bruke kort tid på å reise til og fra jobb. I tillegg er det stor trygghet for barnefamilier å være i nærheten av der hvor barna deres vokser opp.

Fremskrittspartiet – Kenneth Steen

 Kommunen skal være en aktiv part med tilrettelegging for næringslivet. I dette legger vi blant annet en god infrastruktur. Næringsområdet vårt må være enkelt å komme fram til, og tungtransporten må kunne komme fram på hensiktsmessig måte. Det må være enkelt for kunden å komme til den enkelte bedrift. Kommunen skal ha en ja-holdning når næringslivet kommer med behov innen et gitt felt. Kommunen skal kort og greit legge forholdene til rette for at næringslivet skal kunne lykkes.

Miljøpartiet De Grønne – Louise Brunborg-Næss

Noe av det viktigste er å lytte til næringslivet selv og å tilby forutsigbare rammer. Vi mener at kommunens rolle ikke bare er å tilrettelegge best mulig for næringsvekst, men også bruke de virkemidlene man har for å styre næringsutviklingen i en retning som gavner kommunens innbyggere. Vestby MDG er opptatt av næringslivet som spydspiss for det grønne skiftet. Vi ønsker en tett dialog med næringslivet om omstilling til fornybare energiløsninger og nyskapning.

Arbeiderpartiet 

Vi har ikke fått noe svar.

Venstre

Vi har ikke fått noe svar.

 

Kristelig Folkeparti 

Vi har ikke fått noe svar.

Sosialistisk Venstreparti

Vi har ikke fått noe svar. 

Rødt 

Vi har ikke fått noe svar. 

Liberalistene

Vi har ikke fått noe svar. 

Senterpartiet

Vi har ikke fått noe svar. 

Pensjonistpartiet

Vi har ikke fått noe svar. 

2. Hvilke tiltak knyttet til næringsutvikling støttet ditt parti sist?

 

Høyre – Pål Engeseth

Kommuneplanen med nye næringsmuligheter er et godt eksempel på hvordan Høyre er med å sikrer tilgjengelige arealer for næringsdrivende i kommunen

Fremskrittspartiet – Kenneth Steen

Det siste tiltaket var utvidelse av næringsområdet på Deli. Så har vi gått imot stenging av sentrumsbrua i Vestby og jobber for å redusere eiendomsskatten på næring.

Miljøpartiet De Grønne – Louise Brunborg-Næss

I kommunestyret har vi både støttet og etterlyst etableringen av Vestby Næringsforum, og vi har foreslått et «grønt gründerfond» for å tiltrekke oss flere nyetableringer til kommunen, men har ikke foreløpig ikke fått flertall for dette forslaget. Vi har også støttet sentrumsplanen som sikrer vekst og næringslokaler for Vestby sentrum.

 

Arbeiderpartiet 

Vi har ikke fått noe svar.

Venstre

Vi har ikke fått noe svar.

 

Kristelig Folkeparti 

Vi har ikke fått noe svar.

Sosialistisk Venstreparti 

Vi har ikke fått noe svar.

 

Rødt 

Vi har ikke fått noe svar. 

Liberalistene

Vi har ikke fått noe svar. 

Senterpartiet

Vi har ikke fått noe svar. 

Pensjonistpartiet

Vi har ikke fått noe svar. 

3. Hvilke tiltak knyttet til arbeidsplasser støttet ditt parti sist?

 

Høyre – Pål Engeseth

I tillegg til arealplanlegging, var Vestby Høyre med å sikre et flertall for å støtte med penger et initiativ for å starte en nye næringstjeneste i kommunen. Dette ble søkt på av Næringsforeningene i Son og Vestby.

Fremskrittspartiet – Kenneth Steen

Se spørsmål 2.

Miljøpartiet De Grønne – Louise Brunborg-Næss

Vi har støttet etablering og videreutvikling av Vestby Næringstjenester, og tatt til orde for at kommunen skal støtte driften av brukthandelen Godset som sikrer arbeidstrening for folk med har problemer med å få seg jobb.

Arbeiderpartiet 

Vi har ikke fått noe svar.

Venstre

Vi har ikke fått noe svar.

 

Kristelig Folkeparti 

Vi har ikke fått noe svar.

Sosialistisk Venstreparti

Vi har ikke fått noe svar. 

Rødt 

Vi har ikke fått noe svar. 

Liberalistene

Vi har ikke fått noe svar. 

Senterpartiet

Vi har ikke fått noe svar. 

Pensjonistpartiet

Vi har ikke fått noe svar. 

4. Hvor mye penger av budsjettet mener du skal bli satt av til næringsutvikling?

 

Høyre – Pål Engeseth

Vi har støttet næringslivet med fler hundre tusen kroner inneværende år, men det står lite om dette i budsjettene. Imidlertid støtter vi fortløpende næringslivet på aktuelle saker.

Fremskrittspartiet – Kenneth Steen

Det som er nødvendig. Næringsutvikling er en vinn-vinn for kommunen og næringen. Vi er avhengige av arbeidsplasser i egen kommune. Dette genererer også inntekter for kommunen. Så dette vil vi ikke tallfeste annet enn å si: Det som er nødvendig for å skape god vekst.

Miljøpartiet De Grønne – Louise Brunborg-Næss

I vårt budsjettforslag for 2018 foreslo vi å bruke 2,5 millioner på å stimulere til grønn næringsutvikling. Vi mener også at eiendomsskatten på næring er for høy i Vestby.

Arbeiderpartiet 

Vi har ikke fått noe svar.

Venstre

Vi har ikke fått noe svar.

 

Kristelig Folkeparti 

Vi har ikke fått noe svar.

Sosialistisk Venstreparti

Vi har ikke fått noe svar. 

Rødt 

Vi har ikke fått noe svar. 

Liberalistene

Vi har ikke fått noe svar. 

Senterpartiet

Vi har ikke fått noe svar. 

Pensjonistpartiet

Vi har ikke fått noe svar. 

5. Burde kommunene i Follo samarbeide om å bedre næringsattraktiviteten i regionen, og ja; hvordan?

 

Høyre – Pål Engeseth

På enkelte områder kan det være fordeler å samarbeide for å bli det foretrukne området. Samtidig kan det også være saker hvor kommunene er konkurrenter. Økt kommunikasjon kan avklare hvilke saker vi bør samarbeide om. Her kan også næringsforeningene bli flinkere til å spille inn til det lokale politiske miljøet.

Fremskrittspartiet – Kenneth Steen

Ja. Dette gjør vi også gjennom ulike interkommunale samarbeid. Vestby er en svært attraktiv kommune i seg selv, men vi gikk blant annet inn for at Vestby kommune skulle delta som partnerkommune i Mosseregionens Næringsutvikling nå i mai. Slike tiltak vil vi alltid støtte dersom vi tror det vil kunne komme det lokale næringslivet til gode.

Miljøpartiet De Grønne – Louise Brunborg-Næss

Ja, regionalt samarbeid er viktig, og særlig samferdselsutfordringer er helt nødvendig å se i et større perspektiv enn hva gjelder den enkelte kommune. Regionen har mange innbyggere med høyt kompetansenivå som pendler ut av regionen for å jobbe. Kommunene i Folloregionen bør samarbeide om å kunne tilby flere kunnskapsarbeidsplasser i regionen, og stimulere til at flere tør å starte opp egne virksomheter i Follo.

Arbeiderpartiet 

Vi har ikke fått noe svar.

Venstre

Vi har ikke fått noe svar.

 

Kristelig Folkeparti 

Vi har ikke fått noe svar.

Sosialistisk Venstreparti

Vi har ikke fått noe svar. 

Rødt 

Vi har ikke fått noe svar. 

Liberalistene

Vi har ikke fått noe svar. 

Senterpartiet

Vi har ikke fått noe svar. 

Pensjonistpartiet

Vi har ikke fått noe svar. 

6. Hvem er ordførerkandidat for deres parti, og hvorfor er dette riktig person til å bidra til at næringsattraktiviteten øker, og at det blir flere arbeidsplasser i kommunen?

 

Høyre – Pål Engeseth

Pål Engeseth er han som har svart og som er Vestby Høyres ordførerkandidat. Svarene står jo for seg selv og viser at vi er opptatt av næringslivet i kommunen. Jeg har arbeidet som næringslivsleder i privat sektor de siste 25 år og mener jeg har mye å bidra med,

Fremskrittspartiet – Kenneth Steen

Kenneth Lien Steen er vår ordførerkandidat. Vi mener partiet vårt vil være riktig partner for å bidra til dette. Ikke en enkeltperson. Hele partiet vårt er og skal være en tydelig stemme for næringslivet i Vestby. Vi er de eneste som, i alle fall foreløpig, går imot stenging av sentrumsbrua i Vestby. Vi er en av få som ønsker at næringslivet skal kunne bruke midlene sine på nettopp videreutvikling istedenfor å bruke de på eiendomsskatt. Vi skal alltid være lyttende og med et ja som utgangspunkt når næringslivet ber om kommunens hjelp til hva enn det måtte være. Kommunen og næringslivet skal gå hånd i hånd.

Miljøpartiet De Grønne – Louise Brunborg-Næss

Louise Brunborg-Næss er Vestby MDGs førstekandidat, og har inneværende periode som vara til kommunestyret vært veldig opptatt av næringsutvikling. Hun er særlig opptatt av grønn innovasjon, kultur- og naturbasert reiseliv, sirkulærøkonomi og sosialt entreprenørskap. Brunborg-Næss mener Vestby kommune må ta en aktiv rolle i prosessen med å fylle nye næringslokalene i nye Vestby sentrum med et mangfoldig næringsliv som kan bidra til liv i sentrum, flere arbeidsplasser og nye grønne løsninger i kommunen. 

Arbeiderpartiet 

Vi har ikke fått noe svar.

Venstre

Vi har ikke fått noe svar.

Kristelig Folkeparti 

Vi har ikke fått noe svar.

Sosialistisk Venstreparti

Vi har ikke fått noe svar. 

Rødt 

Vi har ikke fått noe svar. 

Liberalistene

Vi har ikke fått noe svar. 

Senterpartiet

Vi har ikke fått noe svar. 

Pensjonistpartiet

Vi har ikke fått noe svar. 

Se svaret fra alle kommunene

Trykk på kommunen du ønsker å lese svarene fra.

KSV19 – Nesodden

KSV19 – Nesodden

Kommunestyrevalget Vi har sendt ut seks spørsmål til alle lokale politiske partier i Follo. Spørsmålene er sendt direkte til partilederene, med ønske om at svaret skal komme fra ordførerkandidatene.  Kommunestyrevalget 2019 - NESODDEN kommune Dette er henvendelsen vi...

KSV19 – Enebakk

KSV19 – Enebakk

Kommunestyrevalget Vi har sendt ut seks spørsmål til alle lokale politiske partier i Follo. Spørsmålene er sendt direkte til partilederene, med ønske om at svaret skal komme fra ordførerkandidatene.  Kommunestyrevalget 2019 - enebakk kommune Dette er henvendelsen vi...

KSV19 – Frogn

KSV19 – Frogn

Kommunestyrevalget Vi har sendt ut seks spørsmål til alle lokale politiske partier i Follo. Spørsmålene er sendt direkte til partilederene, med ønske om at svaret skal komme fra ordførerkandidatene.  Kommunestyrevalget 2019 - Frogn kommune Dette er henvendelsen vi har...

KSV19 – Ås

KSV19 – Ås

Kommunestyrevalget Vi har sendt ut seks spørsmål til alle lokale politiske partier i Follo. Spørsmålene er sendt direkte til partilederene, med ønske om at svaret skal komme fra ordførerkandidatene.  Kommunestyrevalget 2019 - Ås kommune Dette er henvendelsen vi har...

KSV19 – Nordre Follo

KSV19 – Nordre Follo

Kommunestyrevalget Vi har sendt ut seks spørsmål til alle lokale politiske partier i Follo. Spørsmålene er sendt direkte til partilederene, med ønske om at svaret skal komme fra ordførerkandidatene.  Kommunestyrevalget 2019 - Nordre follo Dette er henvendelsen vi har...

Ta kontakt med Follo Næringsråd

7 + 9 =

Org Nr:  969 959 496 

Besøksadresse: Sagaveien 3, 1430 Ås

Epost: info@follonaeringsraad.no