fbpx

Kommunestyrevalget 

Vi har sendt ut seks spørsmål til alle lokale politiske partier i Follo. Spørsmålene er sendt direkte til partilederene, med ønske om at svaret skal komme fra ordførerkandidatene. 

 Kommunestyrevalget 2019 – NESODDEN kommune

Dette er henvendelsen vi har sendt ut:

Follo Næringsråd ønsker på vegne av våre 350+ medlemsbedrifter å stille politikerene noen spørsmål knyttet til arbeids- og næringsutvikling i kommunene. Denne eposten går ut til alle lokale partikontorer eller partiledere i Follo. Vi vil publisere svarene på vår nettside, og videreformidle svarene til våre medlemmer. Hvis mulig ønsker vi gjerne at ordførerkandidatene skal svare.

1. Hva mener du skal være kommunens rolle i næringsutvikling?

 

Venstre – Anne Berit Smørås

 Legge til rette for arealer til næring gjennom reguleringsplaner. Komunen skal være støttespiller for det lokale næringslivet. Grønn næring er ønskelig

Fremskrittspartiet – John Brungot

 Å tilrettelegge på gunstig måte for etablering og drift

Rødt – Geir Christensen

Som arelaplanlegger skal kommunen sørge for billige næringstomter. Som fellesskap skal kommunen planlegge for et kortreist samfunn. På Nesodden betyr det særlig vekt på å bidra til mange nye arbeidsplasser. Det gjør kommunen både som planleggingsmyndighet, som påvirker overfor Fylke og Stat og som samarbeidspartner med lokalt næringsliv. Kommunen kan også ta initiativ til å utvikle grønne arbeidsplasser gjennom samarbeid med ildsjeler og ekspertise på resirkulering av ressurser. I tillegg kan kommunen skaffe seg kompetanse på området “sosialt entreprenørskap”, og legge til rette for bedrifter som er orientert mot det. 

Høyre 

Vi har ikke fått noe svar.

Arbeiderpartiet 

Vi har ikke fått noe svar.

Kristelig Folkeparti 

Vi har ikke fått noe svar.

Sosialistisk Venstreparti

Vi har ikke fått noe svar. 

Senterpartiet

Vi har ikke fått noe svar. 

Miljøpartiet De Grønne

Vi har ikke fått noe svar. 

2. Hvilke tiltak knyttet til næringsutvikling støttet ditt parti sist?

 

Venstre – Anne Berit Smørås

 1) Regulering av Munkerud næringsområde – statens vegvesen har innsigelser men vi mener at vi kan starte en trinnvis utbygging av næringsområdet

2) Fjerne skatt på næringseiendom-en direkte urettferdig beskattning

3) Nesodden næringsråd (de er meget aktive og gjør en flott innsats for næringslivet på Nesodden)

4) Kommunen har gitt støtte til arealutvidelse i Nesoddeparken

5) Private barnehager – må få tilskudd på lik linje med den kommunale barnehagene

Fremskrittspartiet – John Brungot

 Etablering av arealer for bedriftsetablering bl.a

 

Rødt – Geir Christensen

Vi sendte brev til medlemmene i formannskapet og Plan- og teknikkutvalget med oppfordring til å invitere de næringsdrivende på Fagerstrand Brygge til dialogmøte for å imøtekomme deres ønsker til arealplanen for området i midten av august.

Høyre 

Vi har ikke fått noe svar.

 

Arbeiderpartiet 

Vi har ikke fått noe svar.

Kristelig Folkeparti 

Vi har ikke fått noe svar.

Sosialistisk Venstreparti 

Vi har ikke fått noe svar.

 

Senterpartiet

Vi har ikke fått noe svar. 

Miljøpartiet De Grønne

Vi har ikke fått noe svar. 

3. Hvilke tiltak knyttet til arbeidsplasser støttet ditt parti sist?

 

Venstre – Anne Berit Smørås

 Private barnehager må få dekket sine økte utgifter til barnehagereformen når reformen innføres – ikke 2 år senere.

Støtte til sunnaas sykehus sine utbyggingsplaner.

Signalen restaurant på Tangen brygge

Støtte til kulturskolen

Støtte til biblioteket

Fremskrittspartiet – John Brungot

 FRP var i mot eiendomsbeskatning som ville kunne føre til utflytting av bedrift.

 

Rødt – Geir Christensen

Forslag om støtte til 2 barnehager som har falt utenfor overgangsordningen fra Staten knyttet til ny bemanningsnorm på kommunestyremøtet 28 august. Det ble desverre nedstemt.

Høyre 

Vi har ikke fått noe svar.

 

Arbeiderpartiet 

Vi har ikke fått noe svar.

Kristelig Folkeparti 

Vi har ikke fått noe svar.

Sosialistisk Venstreparti

Vi har ikke fått noe svar. 

Senterpartiet

Vi har ikke fått noe svar. 

Miljøpartiet De Grønne

Vi har ikke fått noe svar. 

4. Hvor mye penger av budsjettet mener du skal bli satt av til næringsutvikling?

 

Venstre – Anne Berit Smørås

 Nesodden kommune har en meget stram økonomi. Vi har ansatt næringskonsulent i kommunen.

Vi støtter nesodden næringsråd og vi har gitt støtte til Nesoddparken.

Nesodden Venstre har av egne midler laget utkast til sjøbasseng på Tangen brygge.

Fremskrittspartiet – John Brungot

 Kommunen har allerede ansatt en næringskonsulent, og hennes virksomhet må få et tilstrekkelig romslig budsjett.

 

Rødt – Geir Christensen

Vi er en fattig kommune og klarer nok ikke mer enn næringskonsulent over driftsbudsjettet. I tillegg til det bør kommunen kunne delta i byggeprosjekter knyttet til jobbhoteller m.m.

Høyre 

Vi har ikke fått noe svar.

 

Arbeiderpartiet 

Vi har ikke fått noe svar.

Kristelig Folkeparti 

Vi har ikke fått noe svar.

Sosialistisk Venstreparti

Vi har ikke fått noe svar. 

Senterpartiet

Vi har ikke fått noe svar. 

Miljøpartiet De Grønne

Vi har ikke fått noe svar. 

5. Burde kommunene i Follo samarbeide om å bedre næringsattraktiviteten i regionen, og ja; hvordan?

 

Venstre – Anne Berit Smørås

 JA – f.eks. ved å gå sammen om å få statlige arbeidsplasser til vår region – f.eks. politihøyskolen, samarbeid med NMBU osv. mulighetene er mange hvis vi samarbeider om å tilrettelegge.

Bygge jobbhotell.

Fremskrittspartiet – John Brungot

 F.eks gjennom arealsamarbeid – for best mulig adgang til hensiktsmessige tomtearealer. Dessuten deling av kompetanse

 

Rødt – Geir Christensen

Ja, gjennom Follorådet bør vi kunne samordne utviklingsplaner slik at vi støtter opp hverandre. Bedre kollektiv forbindelse i Follo er en viktig forutsetning for samarbeid som har som mål og skape flere arbeidsplasser.

Høyre 

Vi har ikke fått noe svar.

 

Arbeiderpartiet 

Vi har ikke fått noe svar.

Kristelig Folkeparti 

Vi har ikke fått noe svar.

Sosialistisk Venstreparti

Vi har ikke fått noe svar. 

Senterpartiet

Vi har ikke fått noe svar. 

Miljøpartiet De Grønne

Vi har ikke fått noe svar. 

6. Hvem er ordførerkandidat for deres parti, og hvorfor er dette riktig person til å bidra til at næringsattraktiviteten øker, og at det blir flere arbeidsplasser i kommunen?

 

Venstre – Anne Berit Smørås

Thomas Stangeby er vår ordførerkandidat. Han er utdannet siviløkonom, har jobbet mye med å hjelpe norsk næringsliv i utlandet. an forstår godt de utfordringene næringslivet har

Fremskrittspartiet – John Brungot

 John Brungot, siv. Ing. Teknisk fysikk, høyskolekandidat fra BI og med lang erfaring som forsker i høyskole/universitet og leder i næringslivet. Gründer med egne oppfinnelser.

 

Rødt – Geir Christensen

Vår ordførerkandidat er Olga Papalexiou. Hun har hatt en lang erfaring som frilans og selvstendig næringsdrivende innen scenekunst. Papalexiou vil bidra til å skape større muligheter for utøvende og skapende kunstnere til å etablere og drive egen virksomhet på Nesodden. Kunnskap som også er viktig for å legge til rette for alle typer nyetableringer.

Høyre 

Vi har ikke fått noe svar.

 

Kristelig Folkeparti 

Vi har ikke fått noe svar.

Sosialistisk Venstreparti

Vi har ikke fått noe svar. 

Arbeiderpartiet 

Vi har ikke fått noe svar.

Senterpartiet

Vi har ikke fått noe svar. 

Miljøpartiet De Grønne

Vi har ikke fått noe svar. 

Se svaret fra alle kommunene

Trykk på kommunen du ønsker å lese svarene fra.

KSV19 – Vestby

KSV19 – Vestby

Kommunestyrevalget Vi har sendt ut seks spørsmål til alle lokale politiske partier i Follo. Spørsmålene er sendt direkte til partilederene, med ønske om at svaret skal komme fra ordførerkandidatene.  Kommunestyrevalget 2019 - vestby kommune Dette er henvendelsen vi...

KSV19 – Enebakk

KSV19 – Enebakk

Kommunestyrevalget Vi har sendt ut seks spørsmål til alle lokale politiske partier i Follo. Spørsmålene er sendt direkte til partilederene, med ønske om at svaret skal komme fra ordførerkandidatene.  Kommunestyrevalget 2019 - enebakk kommune Dette er henvendelsen vi...

KSV19 – Frogn

KSV19 – Frogn

Kommunestyrevalget Vi har sendt ut seks spørsmål til alle lokale politiske partier i Follo. Spørsmålene er sendt direkte til partilederene, med ønske om at svaret skal komme fra ordførerkandidatene.  Kommunestyrevalget 2019 - Frogn kommune Dette er henvendelsen vi har...

KSV19 – Ås

KSV19 – Ås

Kommunestyrevalget Vi har sendt ut seks spørsmål til alle lokale politiske partier i Follo. Spørsmålene er sendt direkte til partilederene, med ønske om at svaret skal komme fra ordførerkandidatene.  Kommunestyrevalget 2019 - Ås kommune Dette er henvendelsen vi har...

KSV19 – Nordre Follo

KSV19 – Nordre Follo

Kommunestyrevalget Vi har sendt ut seks spørsmål til alle lokale politiske partier i Follo. Spørsmålene er sendt direkte til partilederene, med ønske om at svaret skal komme fra ordførerkandidatene.  Kommunestyrevalget 2019 - Nordre follo Dette er henvendelsen vi har...

Ta kontakt med Follo Næringsråd

10 + 11 =

Org Nr:  969 959 496 

Besøksadresse: Sagaveien 3, 1430 Ås

Epost: info@follonaeringsraad.no