fbpx

Kommunestyrevalget 

Vi har sendt ut seks spørsmål til alle lokale politiske partier i Follo. Spørsmålene er sendt direkte til partilederene, med ønske om at svaret skal komme fra ordførerkandidatene. 

 Kommunestyrevalget 2019 – Ås kommune

Dette er henvendelsen vi har sendt ut:

Follo Næringsråd ønsker på vegne av våre 350+ medlemsbedrifter å stille politikerene noen spørsmål knyttet til arbeids- og næringsutvikling i kommunene. Denne eposten går ut til alle lokale partikontorer eller partiledere i Follo. Vi vil publisere svarene på vår nettside, og videreformidle svarene til våre medlemmer. Hvis mulig ønsker vi gjerne at ordførerkandidatene skal svare.

1. Hva mener du skal være kommunens rolle i næringsutvikling?

 

Sosialistisk Venstreparti – Dag Nestegard

SV mener kommunen bør ha en langt mer aktiv rolle innenfor næringsutvikling. SV har arbeidet knallhardt for å inkludere landbruk og annen næring inn i et eget hovedutvalg sammen med miljøsakene, slik at vi kan løfte dette området mer politisk. Nå ligger næring til formannskapet, og har ikke fått den politiske oppfølgingen som er nødvendig. Målet er at Ås skal være fremst på lokal næringsutvikling, vi skal skille oss ut ved å ha litt annerledes varehandel slik at flere vil handle lokalt. vi skal også legge mer til rette for kunnskapsbaserte arbeidsplasser. vi er attraktive med innnbyggere som har høyt utdanningsnivå, og vi har mange spennende aktører og samarbeide med (NMBU, NIBIO, Mattilsynet…) for å stimulere til det grønne skiftet. 

Høyre 

Vi har ikke fått noe svar. 

Arbeiderpartiet 

Vi har ikke fått noe svar. 

Fremskrittspartiet

Vi har ikke fått noe svar. 

Rødt 

Vi har ikke fått noe svar. 

Liberalistene

Vi har ikke fått noe svar. 

Venstre

Vi har ikke fått noe svar. 

 

Senterpartiet

Vi har ikke fått noe svar. 

Pensjonistpartiet

Vi har ikke fått noe svar. 

Miljøpartiet De Grønne

Vi har ikke fått noe svar. 

Kristelig Folkeparti

Vi har ikke fått noe svar. 

2. Hvilke tiltak knyttet til næringsutvikling støttet ditt parti sist?

 

Sosialistisk Venstreparti – Dag Nestegard

Vi støttet et ambisiøst mål for læringeplasser i kommunen (2/1000 innbyggere), støttet ansettelsen av en næringsrådgiver og tiltak i næringsstrategien, og har adressesert behovet for et tettere samarbeid med NMBU. Vi har også støttet etablering av næringsområder i arealplanen. vi ønsker flere kontiorarbeidsplasser i sentrum, ett åpent kontor for frilansere, og vil tilrettelegge for flere bosatt rundt sentrumsområdet for å skape et mer aktivt lokalt næringsliv.

Høyre 

Vi har ikke fått noe svar. 

Arbeiderpartiet 

Vi har ikke fått noe svar. 

Fremskrittspartiet

Vi har ikke fått noe svar. 

Rødt 

Vi har ikke fått noe svar. 

Liberalistene

Vi har ikke fått noe svar. 

Venstre

Vi har ikke fått noe svar. 

Senterpartiet

Vi har ikke fått noe svar. 

Pensjonistpartiet

Vi har ikke fått noe svar. 

Miljøpartiet De Grønne

Vi har ikke fått noe svar. 

Kristelig Folkeparti

Vi har ikke fått noe svar. 

3. Hvilke tiltak knyttet til arbeidsplasser støttet ditt parti sist?

 

Sosialistisk Venstreparti – Dag Nestegard

Dersom du mener private arbeidsplasser har vi bla åpnet for etablering av flere næringsetableringer i kommunen, bla varelager for Rema 1000.

Høyre 

Vi har ikke fått noe svar. 

Arbeiderpartiet 

Vi har ikke fått noe svar. 

Fremskrittspartiet – Tønnes Steenersen

Samme svar som i punkt 2. Vi ønsker at bedrifter skal etablere seg og utvikle seg i Nordre Follo kommune. Gode veier er viktig, men også god tilgang tila arbeidsplassene for gående, syklende og kollektivreisende er også viktig. Vi vil ikke innføre eiendomsskatt for bedrifter i Nordre Follo, noe som vil være positivt for bedriftene i vår kommune.

Rødt 

Vi har ikke fått noe svar. 

Liberalistene

Vi har ikke fått noe svar. 

Venstre

Vi har ikke fått noe svar. 

Senterpartiet

Vi har ikke fått noe svar. 

Pensjonistpartiet

Vi har ikke fått noe svar. 

Miljøpartiet De Grønne

Vi har ikke fått noe svar. 

Kristelig Folkeparti

Vi har ikke fått noe svar. 

4. Hvor mye penger av budsjettet mener du skal bli satt av til næringsutvikling?

 

Sosialistisk Venstreparti – Dag Nestegard

 Vi har satt av penger tilsvarende lønn til en næringsrådgiver og prosjektmidler for gjennomføring av næringsstrategien, dette må vi minst holde i neste budsjettperiode.

Høyre 

Vi har ikke fått noe svar. 

Arbeiderpartiet 

Vi har ikke fått noe svar. 

Fremskrittspartiet

Vi har ikke fått noe svar. 

Rødt 

Vi har ikke fått noe svar. 

Liberalistene

Vi har ikke fått noe svar. 

Venstre

Vi har ikke fått noe svar. 

Senterpartiet

Vi har ikke fått noe svar. 

Pensjonistpartiet

Vi har ikke fått noe svar. 

Miljøpartiet De Grønne

Vi har ikke fått noe svar. 

Svaret kommer her

5. Burde kommunene i Follo samarbeide om å bedre næringsattraktiviteten i regionen, og ja; hvordan?

 

Sosialistisk Venstreparti – Dag Nestegard

Follo næringsråd bør kanskje bidra til en felles næringsstrategi i samarbeid med Follo-rådet, om dette ikke allerede finnes? Mye kan også gjøres med en mer aktiv kommunikasjon i regionalavisene. 

Høyre 

Vi har ikke fått noe svar. 

Arbeiderpartiet 

Vi har ikke fått noe svar. 

Fremskrittspartiet

Vi har ikke fått noe svar. 

Rødt 

Vi har ikke fått noe svar. 

Liberalistene

Vi har ikke fått noe svar. 

Venstre

Vi har ikke fått noe svar. 

Senterpartiet

Vi har ikke fått noe svar. 

Pensjonistpartiet

Vi har ikke fått noe svar. 

Miljøpartiet De Grønne

Vi har ikke fått noe svar. 

Kristelig Folkeparti

Vi har ikke fått noe svar. 

6. Hvem er ordførerkandidat for deres parti, og hvorfor er dette riktig person til å bidra til at næringsattraktiviteten øker, og at det blir flere arbeidsplasser i kommunen?

 

Sosialistisk Venstreparti – Dag Nestegard

Vår ordførerkandidat heter Dag Nestegard. Som tillitsvalgt og sterk tilhenger av det grønne skifte vil han være en svært god talsmann for næringsutrvikling i kommunen. 

Høyre 

Vi har ikke fått noe svar. 

Arbeiderpartiet 

Vi har ikke fått noe svar. 

Fremskrittspartiet

Vi har ikke fått noe svar. 

Rødt 

Vi har ikke fått noe svar. 

Liberalistene

Vi har ikke fått noe svar. 

Venstre

Vi har ikke fått noe svar. 

Senterpartiet

Vi har ikke fått noe svar. 

Pensjonistpartiet

Vi har ikke fått noe svar. 

Miljøpartiet De Grønne

Vi har ikke fått noe svar. 

Kristelig Folkeparti

Vi har ikke fått noe svar. 

Se svaret fra alle kommunene

Trykk på kommunen du ønsker å lese svarene fra.

KSV19 – Nesodden

KSV19 – Nesodden

Kommunestyrevalget Vi har sendt ut seks spørsmål til alle lokale politiske partier i Follo. Spørsmålene er sendt direkte til partilederene, med ønske om at svaret skal komme fra ordførerkandidatene.  Kommunestyrevalget 2019 - NESODDEN kommune Dette er henvendelsen vi...

KSV19 – Vestby

KSV19 – Vestby

Kommunestyrevalget Vi har sendt ut seks spørsmål til alle lokale politiske partier i Follo. Spørsmålene er sendt direkte til partilederene, med ønske om at svaret skal komme fra ordførerkandidatene.  Kommunestyrevalget 2019 - vestby kommune Dette er henvendelsen vi...

KSV19 – Enebakk

KSV19 – Enebakk

Kommunestyrevalget Vi har sendt ut seks spørsmål til alle lokale politiske partier i Follo. Spørsmålene er sendt direkte til partilederene, med ønske om at svaret skal komme fra ordførerkandidatene.  Kommunestyrevalget 2019 - enebakk kommune Dette er henvendelsen vi...

KSV19 – Frogn

KSV19 – Frogn

Kommunestyrevalget Vi har sendt ut seks spørsmål til alle lokale politiske partier i Follo. Spørsmålene er sendt direkte til partilederene, med ønske om at svaret skal komme fra ordførerkandidatene.  Kommunestyrevalget 2019 - Frogn kommune Dette er henvendelsen vi har...

KSV19 – Nordre Follo

KSV19 – Nordre Follo

Kommunestyrevalget Vi har sendt ut seks spørsmål til alle lokale politiske partier i Follo. Spørsmålene er sendt direkte til partilederene, med ønske om at svaret skal komme fra ordførerkandidatene.  Kommunestyrevalget 2019 - Nordre follo Dette er henvendelsen vi har...

Ta kontakt med Follo Næringsråd

13 + 1 =

Org Nr:  969 959 496 

Besøksadresse: Sagaveien 3, 1430 Ås

Epost: info@follonaeringsraad.no