fbpx

Årsmøte 2021

Innkalling til årsmøte 2021

Innkalling, saksliste og vedlegg har blitt tilsendt alle medlemmer på epost. Husk å melde deg på for å få invitasjonen til teamsmøtet!

Grunnet Corona situasjonen gjennomføres årsmøtet digitalt.

Skulle du ha behov for teknisk fjernhjelp i forbindelse med innlogging, kan du også ta kontakt med Follo Næringsråd v/Stian Ulvøy. Møtet vil være åpent 30 minutter før start, så hvis du er usikker så gå inn tidlig.

I år har vi et ekstra spennende årsmøte, hvor vi vil presentere ny plattform, næringsregister og partner-muligheter – samt ny visuell profil og navn!

Se saksliste, innkalling og vedlegg under vedleggsseksjonen på Spond!

Utdrag fra saksliste:

1. Valg av møteleder
2. Valg av referent
3. Godkjennelse av innkallingen og dagsordenen
4. Valg av 2 representanter til å underskrive protokollen
5. Behandle styrets årsberetning
6. Behandle årsregnskap herunder disponering av årets resultat
7. Behandle innkomne forslag.
Innkommende saker må sendes inn til styret v/ daglig leder innen 05.06.2021
8. Fastsette medlemskontingent
2022.
9. Valg av styre
10. Valg av styreleder
11. Vedta rammebudsjett for 2021
12. Vedtektsendring
13. Navneendring og formålsbeskrivelse
14. Eventuelt

 

Når & Hvor

10. Juni 2021

12:00 – 13:00

Teamsmøte

Kun for medlemmer

Påmelding

Frist for påmelding er 07.06, klokken 23:59

Ta kontakt med Follo Næringsråd

13 + 8 =

Org Nr:  969 959 496 

Besøksadresse: Sagaveien 3, 1430 Ås

Epost: info@follonaeringsraad.no

Ikke medlem av Follo Næringsråd?

Follo Næringsråd 2019 - All rights reserved

Nettsiden er utviklet av Follo Innovasjon