fbpx

Hvordan få kommunen som kunde

Frokostmøte 07. mai

Vi hadde et hyggelig frokostmøte, hvor både eksisterende og potensielle leverandører til kommunen møtte opp. I vedleggsknappen finner du presentasjonen Ulla Listerud (Innkjøpsleder) og Hanne Opdan (Ordfører)holdt for oss.

Anbudsprosessen kan være vanskelig og tidkrevende første gang, og det stilles strenge krav. Vi jobber derfor med å få arrangert et grunnkurs i offentlige anskaffelser.

mange krav til leverandører

Det stilles større krav til å ivareta samfunnshensyn som miljø, lønn- og arbeidsvilkår, etisk handel, begrensing i antall underleverandører, bruk av lærlinger og innovasjon.

Lovendring – har det blitt enklere?

Kanskje litt… Det er nå mulig å dele opp anskaffelser i mindre deler der det er naturlig og riktig. Det har også åpnet opp for at anskaffelser på under 1,3 millioner er frivillig for kommunen å legge ut på anbud. Dette gir kommunen et større spillerom til å selv velge seg ut et knippe lokale leverandører de ønsker å få tilbud fra.

 

Ta kontakt med Follo Næringsråd

12 + 12 =

Org Nr:  969 959 496 

Besøksadresse: Sagaveien 3, 1430 Ås

Epost: info@follonaeringsraad.no