fbpx
Regjeringen trapper opp økonomisk støtte til lokale bedrifter

Regjeringen trapper opp økonomisk støtte til lokale bedrifter

4 av 10 ledere har gjort feilansettelser!

Regjeringen trapper opp økonomisk støtte til lokale bedrifter

 

Pandemien og de skjerpede smitteverntiltakene rammer det lokale næringslivet hardt. For å avhjelpe situasjonen foreslår regjeringen å bevilge 1 milliard kroner til lokale virksomheter i kommuner som er særlig hardt rammet av koronapandemien.

Regjeringen vil kompensere bransjer som er særlig hardt rammet. Midlene kan også brukes til å kompensere lokale virksomheter som helt eller delvis faller utenfor den generelle kompensasjonsordningen.

– Mange bedrifter som lever av å samle mennesker har lagt bak seg et svært krevende år. Virksomheter som reiseliv, arrangements- og serveringsnæringene, og destinasjonsselskaper er særlig hardt rammet. Disse pengene skal fordeles på en rask og enkel måte fra kommunene, og  komme lokale virksomheter som er rammet av strenge smitteverntiltak til gode. Ordningen skal være effektiv og fungere som en ventilordning for bedrifter som helt eller delvis faller utenfor den generelle kompensasjonsordningen, sier distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland.

De første 500 millioner kronene vil fordeles til kommuner med arbeidsledighet over landsgjennomsnittet, samt til kommuner som har innført smitteverntiltak på nivå 5 per 29. januar på grunn av det muterte viruset.  

– Kommunene kan nå raskt og treffsikkert betale ut penger til lokalt næringsliv som er rammet av pandemien og lokale smitteverntiltak. I mange kommuner er utelivsbransjen særlig hardt rammet, og i tildelingen før jul, valgte flere kommuner å gi denne bransjen en stor del av potten, sier næringsminister Iselin Nybø.  

Regjeringen vil følge nøye med på utviklingen av smittesituasjonen og det lokale næringslivets behov for kompensasjonsmidler, og foreslår at 500 millioner kroner kan fordeles på et senere tidspunkt. 

  Ta kontakt med Follo Næringsråd

  1 + 6 =

  Org Nr:  969 959 496 

  Besøksadresse: Sagaveien 3, 1430 Ås

  Epost: info@follonaeringsraad.no

  Ikke medlem av Follo Næringsråd?

  Follo Næringsråd 2019 - All rights reserved

  Nettsiden er utviklet av Follo Innovasjon

  Kartlegging av Bygg & Anleggsbransjen

  Kartlegging av Bygg & Anleggsbransjen

  Kartlegging av Bygg & Anleggsbransjen

  Hei alle håndverksbedrifter.

  Næringsrådene i Follo er blitt oppfordret av kommunen til å kartlegge ordretilgangen i byggebransjen.

  Kommunene har i oppdrag fra Viken fylket kartlagt hva de kan forsere av vedlikehold og andre byggeoppdrag for å bøte på konsekvensene av Covi-19.  

  NAV kommer til å kartlegge hvem som er registrert som arbeidsledig.

  Med alle disse tre undersøkelsen så håper kommunene å kunne tilby oppdrag til de bedriftene som er berørt av Covi-19.

  Vær derfor vennlig å svar på denne undersøkelse.

  Hilsen alle næringsråd i Follo

  Vakttelefon i NAV

  Bemannet mellom 09:00 og 15:00

  Mona Huuse

  970 40 036

  Daniel Sigde

  909 68 953

  Andreas Bergmann

  951 17 357

  Svein Hysestad

  412 81 882

  Ta kontakt med Follo Næringsråd

  7 + 12 =

  Org Nr:  969 959 496 

  Besøksadresse: Sagaveien 3, 1430 Ås

  Epost: info@follonaeringsraad.no

  Ikke medlem av Follo Næringsråd?

  Follo Næringsråd 2019 - All rights reserved

  Nettsiden er utviklet av Follo Innovasjon

  Alt du trenger å vite om statlige og kommunale støtteordninger

  Alt du trenger å vite om statlige og kommunale støtteordninger

  Alt du trenger

  Her samler vi alt du trenger å vite om tiltak fra STAT og KOMMUNE ifht. den pågående pandemien. Vi holder siden oppdatert – og tar gjerne imot forslag til tillegg og endringer – ta kontakt med oss, vi er her for å samarbeide!

  NASJONALE TILTAK 

  Kontantstøtteordningen 

  Nå kan du søke om koronastøtte

  Kompensasjonsordningen for næringslivet er åpnet for søknader. 

  Mange bedrifter har sett inntektene forsvinne som følge av koronakrisen. Er bedriften pålagt å stenge, eller opplever du vesentlig omsetningsfall som følge av situasjonen, kan du nå søke om støtte gjennom kompensasjonsordningen.

  Les mer om hvem ordningen gjelder for og hvordan du går frem for å søke.

  Bedrifter som har blitt pålagt å stenge

  Disse vil få dekket inntil 90 prosent av sine uunngåelige faste kostnader. Planen er at man skal kunne søke om dette fra 17.april.

  Bedrifter med inntektsfall

  Bedrifter som ikke er pålagt å stenge, men likevel har en reduksjon i omsetningen på minst 30 prosent (20 prosent i mars) vil få kompensasjon etter en egen beregningsnøkkel.

  Minstegrensen for å få kompensasjon

  Denne er på 5000 kroner. Maksgrensen for støtte per foretak er 30 millioner kroner i måneden. Det er vedtatt at det vil settes en høyere maksgrense for konserner, men dette må godkjennes ev ESA før det er gjeldende.

  Disse omfattes ikke av ordningen

  Finansnæringen, el-og vannverk, selskaper innen olje- og gassutvinning, foretak med egne støtteordninger, foretak uten ansatte (unntatt enkeltpersonforetak som er innehavers hovedinntektskilde) og foretakene uten aktivitet eller de som er under konkursbehandling, omfattes ikke. Ordningen gjelder ellers for alle skattepliktige registrerte foretak i Norge.

  Statsgarantert lån 

  Ordningen har en ramme på 50 milliarder og betyr i korte trekk at bedrifter kan søke om statsgarantert lån hos sin bank, og dersom søknaden blir innvilget vil staten garantere for 90 prosent av lånet.

  Les mer om lånegarantiordningen hos Finans Norge

  Hvem kan søke statsgarantert lån?

  Ordningen kan benyttes av bedrifter som har akutt likviditetsmangel som følge av Covid-19 utbruddet. Bedrifter som kan søke må ha færre enn 250 ansatte, en årsomsetning som ikke overstiger 492 millioner kroner og mindre enn 423 millioner kroner i samlet årsbalanse. Bedriften skal være levedyktige på sikt og skal ikke ha vært i økonomiske vanskeligheter før 31. desember 2019.

  Hva er løpetiden og vilkårene for disse lånene?

  Samlet lån til hver bedrift kan ikke utgjøre mer enn to ganger bedriftens lønnskostnader i 2019 eller 25 prosent av bedriftens omsetning i 2019 og være bedriftens likviditetsbehov som følge av koronaepidemien. Samlet lån til hver bedrift kan ikke utgjøre mer enn 50 millioner kroner.

  Hva er løpetiden og vilkårene for disse lånene?

  Løpetiden er maksimalt tre år, og loven gjelder kun nye lån som blir innvilget etter at lovforslaget har trådt i kraft og frem til 1. juni 2020.

  Tiltak for å hjelpe gründer- og oppstartsbedrifter

  For å hjelpe gründer og oppstartsbedrifter over hele landet har det kommet tiltak som skal stimulere til videre aktivitet, samt hindre permitteringer.

  Tilskudd til unge vekstbedrifter - 2,5 milliarder kroner

  Dette inkluderer styrking av ordningene innovasjonstilskudd med 2 milliarder kroner og etablerertilskudd med 500 millioner kroner.

  Innovasjonslån - økt låneramme med 1,6 til 3 milliarder kroner

  Innovasjonslån kan brukes til delfinansiering av investeringsprosjekter som handler om nyetablering, nyskaping, omstilling, internasjonalisering og utvikling. Regjeringen foreslår at økt ramme særlig skal rettes mot likviditetslån.

  Rentestøttefond - 300 millioner kroner

  Formålet er å gi bedrifter rammet av krisen betalingslettelse gjennom avdragsutsettelse og utsettelse i rentebetalinger for eksisterende eller nye innovasjonslån og distriktsrettede risikolån.

  Tilskudd til private innovasjonsmiljøer - 50 millioner kroner
  Støtteordningen skal bidra til at disse miljøene kan opprettholde sitt tilbud til oppstarts- og vekstselskaper.
  Næringsrettet forskning - 250 millioner
  Økningen skal bidra til å holde FoU-aktiviteten i gang i hele bredden av næringslivet, slik at forskningsprosjekter- og aktiviteter ikke avsluttes.
  Kapital til fonds- og matchinginvesteringer - 1 milliard kroner
  Regjeringen foreslår å øke investeringskapitalen i Investinor for å bedre tilgangen på kapital for bedrifter i tidlig fase.

  LOKALE TILTAK

  Vi jobber sammen med kommunen!

  Kommunene har foreløpig ingen konkrete tiltak satt i gang. Vi kommer til å liste hvilke tiltak som er gjort, og hvilke muligheter som finnes for deg og din bedrift forløpende under her. 

  I mellomtiden ber vi deg svare på undersøkelsen vi gjør om din status i krisen – vi bruker denne informsjonen i forhandlingene med kommunen.

  Trykk på bilder under for å gå til undersøkelsen!

  Spørreskjema om den pågående krisen

  Spørreskjema om den pågående krisen

  Covid-19 SpørreskjemaSammen med de andre næringsrådene i regionen samarbeider vi med å samle inn en statusoppdatering på lokalnæringen. Vi bruker denne informasjonen både for å se hvilke aktiviteter vi som næringsråd kan sette i gang, og også hvilke tiltak kommunen...

  Ta kontakt med Follo Næringsråd

  6 + 1 =

  Org Nr:  969 959 496 

  Besøksadresse: Sagaveien 3, 1430 Ås

  Epost: info@follonaeringsraad.no

  Ikke medlem av Follo Næringsråd?

  Follo Næringsråd 2019 - All rights reserved

  Nettsiden er utviklet av Follo Innovasjon

  Spørreskjema om den pågående krisen

  Spørreskjema om den pågående krisen

  Covid-19 Spørreskjema

  Sammen med de andre næringsrådene i regionen samarbeider vi med å samle inn en statusoppdatering på lokalnæringen.

  Vi bruker denne informasjonen både for å se hvilke aktiviteter vi som næringsråd kan sette i gang, og også hvilke tiltak kommunen kan sette i gang. Blant annet prøver vi å finne hvilke bransjer kommunen kan fokusere på å legge ut oppdrag for. 

  Vakttelefon i NAV

  Bemannet mellom 09:00 og 15:00

  Mona Huuse

  970 40 036

  Daniel Sigde

  909 68 953

  Andreas Bergmann

  951 17 357

  Svein Hysestad

  412 81 882

  Ta kontakt med Follo Næringsråd

  3 + 15 =

  Org Nr:  969 959 496 

  Besøksadresse: Sagaveien 3, 1430 Ås

  Epost: info@follonaeringsraad.no

  Ikke medlem av Follo Næringsråd?

  Follo Næringsråd 2019 - All rights reserved

  Nettsiden er utviklet av Follo Innovasjon

  Det du trenger om permeteringer og vakttelefon til NAV

  Det du trenger om permeteringer og vakttelefon til NAV

  Nyttig til som er arbeidsgiver

  Til deg som er arbeidsgiver i:

   Nordre Follo Kommune

   Sammen med NAV har vi satt sammen en liste over de viktigste linkene og informasjonskildene du som arbeidsgiver trenger.

   Her finner du informasjon fra NAV, Nordre Follo Kommune og regjeringen i forbindelse med koronaviruset:

   Informasjon om Koronaviruset fra NAV

   Informasjon om Koronaviruset fra Nordre Follo Kommune

   NAV bistår også bedrifter på telefon/mail ved usikkerhet eller hvis det er noe dere lurer på.

   Under finner dere lenker til nyttig informasjon og verktøy:

   Samtalestøtte for arbeidsgiver

   Informasjon om permitteringer og oppsigelser

   Melding til NAV om masseoppsigelser

   Beregning av lønnspliktdager (lovdata.no)

   Her er en lenke til Regjeringens siste oppdaterte informasjon om koronaviruset:

   Informasjon om Koronaviruset

   Lønnstilskudd for å ta permitterte tilbake i jobb (Skatteetaten)

   Du finner mer detaljer om ordningen på www.lonnstilskudd.no.

   Ås Kommune

   Sammen med NAV har vi satt sammen en liste over de viktigste linkene og informasjonskildene du som arbeidsgiver trenger.

   Her finner du informasjon fra NAV, Ås Kommune og regjeringen i forbindelse med koronaviruset:

   Informasjon om Koronaviruset fra NAV

   Informasjon om Koronaviruset fra Ås Kommune

   NAV bistår også bedrifter på telefon/mail ved usikkerhet eller hvis det er noe dere lurer på.

   Under finner dere lenker til nyttig informasjon og verktøy:

   Samtalestøtte for arbeidsgiver

   Informasjon om permitteringer og oppsigelser

   Melding til NAV om masseoppsigelser

   Beregning av lønnspliktdager (lovdata.no)

   Her er en lenke til Regjeringens siste oppdaterte informasjon om koronaviruset:

   Informasjon om Koronaviruset

   Lønnstilskudd for å ta permitterte tilbake i jobb (Skatteetaten)

   Du finner mer detaljer om ordningen på www.lonnstilskudd.no.

   Vestby Kommune

   Sammen med NAV har vi satt sammen en liste over de viktigste linkene og informasjonskildene du som arbeidsgiver trenger.

   Her finner du informasjon fra NAV, Vestby Kommune og regjeringen i forbindelse med koronaviruset:

   Informasjon om Koronaviruset fra NAV

   Informasjon om Koronaviruset fra Vestby Kommune

   NAV bistår også bedrifter på telefon/mail ved usikkerhet eller hvis det er noe dere lurer på.

   Under finner dere lenker til nyttig informasjon og verktøy:

   Samtalestøtte for arbeidsgiver

   Informasjon om permitteringer og oppsigelser

   Melding til NAV om masseoppsigelser

   Beregning av lønnspliktdager (lovdata.no)

   Her er en lenke til Regjeringens siste oppdaterte informasjon om koronaviruset:

   Informasjon om Koronaviruset

   Lønnstilskudd for å ta permitterte tilbake i jobb (Skatteetaten)

   Du finner mer detaljer om ordningen på www.lonnstilskudd.no.

   Markedsrådgivere i NAV Follo

   Bemannet mellom 09:00 og 15:00

   Daniel Sigde

   909 68 953

   Andreas Bergmann

   951 17 357

   Svein Hysestad

   412 81 882

   Mona Huuse

   970 40 036

   Nyttig til deres arbeidstakere

   Ta kontakt med Follo Næringsråd

   14 + 11 =

   Org Nr:  969 959 496 

   Besøksadresse: Sagaveien 3, 1430 Ås

   Epost: info@follonaeringsraad.no

   Ikke medlem av Follo Næringsråd?

   Follo Næringsråd 2019 - All rights reserved

   Nettsiden er utviklet av Follo Innovasjon