fbpx
Kartlegging av Bygg & Anleggsbransjen

Kartlegging av Bygg & Anleggsbransjen

Kartlegging av Bygg & Anleggsbransjen

Hei alle håndverksbedrifter.

Næringsrådene i Follo er blitt oppfordret av kommunen til å kartlegge ordretilgangen i byggebransjen.

Kommunene har i oppdrag fra Viken fylket kartlagt hva de kan forsere av vedlikehold og andre byggeoppdrag for å bøte på konsekvensene av Covi-19.  

NAV kommer til å kartlegge hvem som er registrert som arbeidsledig.

Med alle disse tre undersøkelsen så håper kommunene å kunne tilby oppdrag til de bedriftene som er berørt av Covi-19.

Vær derfor vennlig å svar på denne undersøkelse.

Hilsen alle næringsråd i Follo

Vakttelefon i NAV

Bemannet mellom 09:00 og 15:00

Mona Huuse

970 40 036

Daniel Sigde

909 68 953

Andreas Bergmann

951 17 357

Svein Hysestad

412 81 882

Ta kontakt med Follo Næringsråd

11 + 1 =

Org Nr:  969 959 496 

Besøksadresse: Sagaveien 3, 1430 Ås

Epost: info@follonaeringsraad.no

Ikke medlem av Follo Næringsråd?

Follo Næringsråd 2019 - All rights reserved

Nettsiden er utviklet av Follo Innovasjon

Alt du trenger å vite om statlige og kommunale støtteordninger

Alt du trenger å vite om statlige og kommunale støtteordninger

Alt du trenger

Her samler vi alt du trenger å vite om tiltak fra STAT og KOMMUNE ifht. den pågående pandemien. Vi holder siden oppdatert – og tar gjerne imot forslag til tillegg og endringer – ta kontakt med oss, vi er her for å samarbeide!

NASJONALE TILTAK 

Kontantstøtteordningen 

Nå kan du søke om koronastøtte

Kompensasjonsordningen for næringslivet er åpnet for søknader. 

Mange bedrifter har sett inntektene forsvinne som følge av koronakrisen. Er bedriften pålagt å stenge, eller opplever du vesentlig omsetningsfall som følge av situasjonen, kan du nå søke om støtte gjennom kompensasjonsordningen.

Les mer om hvem ordningen gjelder for og hvordan du går frem for å søke.

Bedrifter som har blitt pålagt å stenge

Disse vil få dekket inntil 90 prosent av sine uunngåelige faste kostnader. Planen er at man skal kunne søke om dette fra 17.april.

Bedrifter med inntektsfall

Bedrifter som ikke er pålagt å stenge, men likevel har en reduksjon i omsetningen på minst 30 prosent (20 prosent i mars) vil få kompensasjon etter en egen beregningsnøkkel.

Minstegrensen for å få kompensasjon

Denne er på 5000 kroner. Maksgrensen for støtte per foretak er 30 millioner kroner i måneden. Det er vedtatt at det vil settes en høyere maksgrense for konserner, men dette må godkjennes ev ESA før det er gjeldende.

Disse omfattes ikke av ordningen

Finansnæringen, el-og vannverk, selskaper innen olje- og gassutvinning, foretak med egne støtteordninger, foretak uten ansatte (unntatt enkeltpersonforetak som er innehavers hovedinntektskilde) og foretakene uten aktivitet eller de som er under konkursbehandling, omfattes ikke. Ordningen gjelder ellers for alle skattepliktige registrerte foretak i Norge.

Statsgarantert lån 

Ordningen har en ramme på 50 milliarder og betyr i korte trekk at bedrifter kan søke om statsgarantert lån hos sin bank, og dersom søknaden blir innvilget vil staten garantere for 90 prosent av lånet.

Les mer om lånegarantiordningen hos Finans Norge

Hvem kan søke statsgarantert lån?

Ordningen kan benyttes av bedrifter som har akutt likviditetsmangel som følge av Covid-19 utbruddet. Bedrifter som kan søke må ha færre enn 250 ansatte, en årsomsetning som ikke overstiger 492 millioner kroner og mindre enn 423 millioner kroner i samlet årsbalanse. Bedriften skal være levedyktige på sikt og skal ikke ha vært i økonomiske vanskeligheter før 31. desember 2019.

Hva er løpetiden og vilkårene for disse lånene?

Samlet lån til hver bedrift kan ikke utgjøre mer enn to ganger bedriftens lønnskostnader i 2019 eller 25 prosent av bedriftens omsetning i 2019 og være bedriftens likviditetsbehov som følge av koronaepidemien. Samlet lån til hver bedrift kan ikke utgjøre mer enn 50 millioner kroner.

Hva er løpetiden og vilkårene for disse lånene?

Løpetiden er maksimalt tre år, og loven gjelder kun nye lån som blir innvilget etter at lovforslaget har trådt i kraft og frem til 1. juni 2020.

Tiltak for å hjelpe gründer- og oppstartsbedrifter

For å hjelpe gründer og oppstartsbedrifter over hele landet har det kommet tiltak som skal stimulere til videre aktivitet, samt hindre permitteringer.

Tilskudd til unge vekstbedrifter - 2,5 milliarder kroner

Dette inkluderer styrking av ordningene innovasjonstilskudd med 2 milliarder kroner og etablerertilskudd med 500 millioner kroner.

Innovasjonslån - økt låneramme med 1,6 til 3 milliarder kroner

Innovasjonslån kan brukes til delfinansiering av investeringsprosjekter som handler om nyetablering, nyskaping, omstilling, internasjonalisering og utvikling. Regjeringen foreslår at økt ramme særlig skal rettes mot likviditetslån.

Rentestøttefond - 300 millioner kroner

Formålet er å gi bedrifter rammet av krisen betalingslettelse gjennom avdragsutsettelse og utsettelse i rentebetalinger for eksisterende eller nye innovasjonslån og distriktsrettede risikolån.

Tilskudd til private innovasjonsmiljøer - 50 millioner kroner
Støtteordningen skal bidra til at disse miljøene kan opprettholde sitt tilbud til oppstarts- og vekstselskaper.
Næringsrettet forskning - 250 millioner
Økningen skal bidra til å holde FoU-aktiviteten i gang i hele bredden av næringslivet, slik at forskningsprosjekter- og aktiviteter ikke avsluttes.
Kapital til fonds- og matchinginvesteringer - 1 milliard kroner
Regjeringen foreslår å øke investeringskapitalen i Investinor for å bedre tilgangen på kapital for bedrifter i tidlig fase.

LOKALE TILTAK

Vi jobber sammen med kommunen!

Kommunene har foreløpig ingen konkrete tiltak satt i gang. Vi kommer til å liste hvilke tiltak som er gjort, og hvilke muligheter som finnes for deg og din bedrift forløpende under her. 

I mellomtiden ber vi deg svare på undersøkelsen vi gjør om din status i krisen – vi bruker denne informsjonen i forhandlingene med kommunen.

Trykk på bilder under for å gå til undersøkelsen!

Spørreskjema om den pågående krisen

Spørreskjema om den pågående krisen

Covid-19 SpørreskjemaSammen med de andre næringsrådene i regionen samarbeider vi med å samle inn en statusoppdatering på lokalnæringen. Vi bruker denne informasjonen både for å se hvilke aktiviteter vi som næringsråd kan sette i gang, og også hvilke tiltak kommunen...

Det du trenger om permeteringer og vakttelefon til NAV

Det du trenger om permeteringer og vakttelefon til NAV

Covid-19 InfotavleInformasjon til næringslivet fra NAV På grunn av koronasituasjonen vi alle står i går dette dessverre utover bedrifter og ansatte her i Follo. Dette kan for enkelte bedrifter også føre til permitteringer av ansatte. Sammen med markedsavdelingen på...

Ta kontakt med Follo Næringsråd

6 + 11 =

Org Nr:  969 959 496 

Besøksadresse: Sagaveien 3, 1430 Ås

Epost: info@follonaeringsraad.no

Ikke medlem av Follo Næringsråd?

Follo Næringsråd 2019 - All rights reserved

Nettsiden er utviklet av Follo Innovasjon

Spørreskjema om den pågående krisen

Spørreskjema om den pågående krisen

Covid-19 Spørreskjema

Sammen med de andre næringsrådene i regionen samarbeider vi med å samle inn en statusoppdatering på lokalnæringen.

Vi bruker denne informasjonen både for å se hvilke aktiviteter vi som næringsråd kan sette i gang, og også hvilke tiltak kommunen kan sette i gang. Blant annet prøver vi å finne hvilke bransjer kommunen kan fokusere på å legge ut oppdrag for. 

Vakttelefon i NAV

Bemannet mellom 09:00 og 15:00

Mona Huuse

970 40 036

Daniel Sigde

909 68 953

Andreas Bergmann

951 17 357

Svein Hysestad

412 81 882

Ta kontakt med Follo Næringsråd

15 + 5 =

Org Nr:  969 959 496 

Besøksadresse: Sagaveien 3, 1430 Ås

Epost: info@follonaeringsraad.no

Ikke medlem av Follo Næringsråd?

Follo Næringsråd 2019 - All rights reserved

Nettsiden er utviklet av Follo Innovasjon

Det du trenger om permeteringer og vakttelefon til NAV

Det du trenger om permeteringer og vakttelefon til NAV

Covid-19 Infotavle

Informasjon til næringslivet fra NAV

  På grunn av koronasituasjonen vi alle står i går dette dessverre utover bedrifter og ansatte her i Follo. Dette kan for enkelte bedrifter også føre til permitteringer av ansatte.

  Sammen med markedsavdelingen på NAV Nordre Follo vil vi derfor prøve å hjelpe dere igjennom dette så godt det lar seg gjøre. Linkene gjelder for alle kommuner.

  Her finner du informasjon fra NAV i forbindelse med koronaviruset: 

  https://www.nav.no/no/person/innhold-til-person-forside/nyttig-a-vite/koronavirus–informasjon-fra-nav

  For informasjon om permitteringer som følge avkoronavirusetog rettigheter til dine ansatte les mer her:

  https://www.nav.no/no/bedrift/innhold-til-bedrift-forside/nyheter/permitteringer-som-folge-av-koronaviruset

  Informasjon til de ansatte om deres situasjon som permitterte og hvordan de skal gå fram for å søke om Dagpenger på «Mitt nav»

  https://www.nav.no/no/person/arbeid/dagpenger-ved-arbeidsloshet-og-permittering/dagpenger-nar-du-er-permittert

  Informasjon om permittering og oppsigelse:

  https://www.nav.no/no/bedrift/oppfolging/permittering-og-omstilling/permittering-og-oppsigelse

  Arbeidsgivere varsler skriftlig om permittering via skjema 76-08.03:

  https://www.nav.no/soknader/nb/bedrift/permitteringer-oppsigelser-og-konkurs/masseoppsigelser

  Her er en lenke til Regjeringens siste oppdaterte informasjon omkoronaviruset:

  https://www.regjeringen.no/no/tema/helse-og-omsorg/innsikt/koronavirus/id2692388/

  Ikke nøl med å ta kontakt med oss dersom det er noe dere lurer på.

  Follo Næringsråd har også løpende kontakt med markedsteamet til NAV, og vi kan sette deg i kontakt med riktig person.

  Vakttelefon i NAV

  Bemannet mellom 09:00 og 15:00

  Mona Huuse

  970 40 036

  Daniel Sigde

  909 68 953

  Andreas Bergmann

  951 17 357

  Svein Hysestad

  412 81 882

  Ta kontakt med Follo Næringsråd

  13 + 8 =

  Org Nr:  969 959 496 

  Besøksadresse: Sagaveien 3, 1430 Ås

  Epost: info@follonaeringsraad.no

  Ikke medlem av Follo Næringsråd?

  Follo Næringsråd 2019 - All rights reserved

  Nettsiden er utviklet av Follo Innovasjon