Covid-19 InfotavleInformasjon til næringslivet fra NAV På grunn av koronasituasjonen vi alle står i går dette dessverre utover bedrifter og ansatte her i Follo. Dette kan for enkelte bedrifter også føre til permitteringer av ansatte. Sammen med markedsavdelingen på...