fbpx

Alt du trenger

Her samler vi alt du trenger å vite om tiltak fra STAT og KOMMUNE ifht. den pågående pandemien. Vi holder siden oppdatert – og tar gjerne imot forslag til tillegg og endringer – ta kontakt med oss, vi er her for å samarbeide!

NASJONALE TILTAK 

Kontantstøtteordningen 

Nå kan du søke om koronastøtte

Kompensasjonsordningen for næringslivet er åpnet for søknader. 

Mange bedrifter har sett inntektene forsvinne som følge av koronakrisen. Er bedriften pålagt å stenge, eller opplever du vesentlig omsetningsfall som følge av situasjonen, kan du nå søke om støtte gjennom kompensasjonsordningen.

Les mer om hvem ordningen gjelder for og hvordan du går frem for å søke.

Bedrifter som har blitt pålagt å stenge

Disse vil få dekket inntil 90 prosent av sine uunngåelige faste kostnader. Planen er at man skal kunne søke om dette fra 17.april.

Bedrifter med inntektsfall

Bedrifter som ikke er pålagt å stenge, men likevel har en reduksjon i omsetningen på minst 30 prosent (20 prosent i mars) vil få kompensasjon etter en egen beregningsnøkkel.

Minstegrensen for å få kompensasjon

Denne er på 5000 kroner. Maksgrensen for støtte per foretak er 30 millioner kroner i måneden. Det er vedtatt at det vil settes en høyere maksgrense for konserner, men dette må godkjennes ev ESA før det er gjeldende.

Disse omfattes ikke av ordningen

Finansnæringen, el-og vannverk, selskaper innen olje- og gassutvinning, foretak med egne støtteordninger, foretak uten ansatte (unntatt enkeltpersonforetak som er innehavers hovedinntektskilde) og foretakene uten aktivitet eller de som er under konkursbehandling, omfattes ikke. Ordningen gjelder ellers for alle skattepliktige registrerte foretak i Norge.

Statsgarantert lån 

Ordningen har en ramme på 50 milliarder og betyr i korte trekk at bedrifter kan søke om statsgarantert lån hos sin bank, og dersom søknaden blir innvilget vil staten garantere for 90 prosent av lånet.

Les mer om lånegarantiordningen hos Finans Norge

Hvem kan søke statsgarantert lån?

Ordningen kan benyttes av bedrifter som har akutt likviditetsmangel som følge av Covid-19 utbruddet. Bedrifter som kan søke må ha færre enn 250 ansatte, en årsomsetning som ikke overstiger 492 millioner kroner og mindre enn 423 millioner kroner i samlet årsbalanse. Bedriften skal være levedyktige på sikt og skal ikke ha vært i økonomiske vanskeligheter før 31. desember 2019.

Hva er løpetiden og vilkårene for disse lånene?

Samlet lån til hver bedrift kan ikke utgjøre mer enn to ganger bedriftens lønnskostnader i 2019 eller 25 prosent av bedriftens omsetning i 2019 og være bedriftens likviditetsbehov som følge av koronaepidemien. Samlet lån til hver bedrift kan ikke utgjøre mer enn 50 millioner kroner.

Hva er løpetiden og vilkårene for disse lånene?

Løpetiden er maksimalt tre år, og loven gjelder kun nye lån som blir innvilget etter at lovforslaget har trådt i kraft og frem til 1. juni 2020.

Tiltak for å hjelpe gründer- og oppstartsbedrifter

For å hjelpe gründer og oppstartsbedrifter over hele landet har det kommet tiltak som skal stimulere til videre aktivitet, samt hindre permitteringer.

Tilskudd til unge vekstbedrifter - 2,5 milliarder kroner

Dette inkluderer styrking av ordningene innovasjonstilskudd med 2 milliarder kroner og etablerertilskudd med 500 millioner kroner.

Innovasjonslån - økt låneramme med 1,6 til 3 milliarder kroner

Innovasjonslån kan brukes til delfinansiering av investeringsprosjekter som handler om nyetablering, nyskaping, omstilling, internasjonalisering og utvikling. Regjeringen foreslår at økt ramme særlig skal rettes mot likviditetslån.

Rentestøttefond - 300 millioner kroner

Formålet er å gi bedrifter rammet av krisen betalingslettelse gjennom avdragsutsettelse og utsettelse i rentebetalinger for eksisterende eller nye innovasjonslån og distriktsrettede risikolån.

Tilskudd til private innovasjonsmiljøer - 50 millioner kroner
Støtteordningen skal bidra til at disse miljøene kan opprettholde sitt tilbud til oppstarts- og vekstselskaper.
Næringsrettet forskning - 250 millioner
Økningen skal bidra til å holde FoU-aktiviteten i gang i hele bredden av næringslivet, slik at forskningsprosjekter- og aktiviteter ikke avsluttes.
Kapital til fonds- og matchinginvesteringer - 1 milliard kroner
Regjeringen foreslår å øke investeringskapitalen i Investinor for å bedre tilgangen på kapital for bedrifter i tidlig fase.

LOKALE TILTAK

Vi jobber sammen med kommunen!

Kommunene har foreløpig ingen konkrete tiltak satt i gang. Vi kommer til å liste hvilke tiltak som er gjort, og hvilke muligheter som finnes for deg og din bedrift forløpende under her. 

I mellomtiden ber vi deg svare på undersøkelsen vi gjør om din status i krisen – vi bruker denne informsjonen i forhandlingene med kommunen.

Trykk på bilder under for å gå til undersøkelsen!

Spørreskjema om den pågående krisen

Spørreskjema om den pågående krisen

Covid-19 SpørreskjemaSammen med de andre næringsrådene i regionen samarbeider vi med å samle inn en statusoppdatering på lokalnæringen. Vi bruker denne informasjonen både for å se hvilke aktiviteter vi som næringsråd kan sette i gang, og også hvilke tiltak kommunen...

Ta kontakt med Follo Næringsråd

6 + 4 =

Org Nr:  969 959 496 

Besøksadresse: Sagaveien 3, 1430 Ås

Epost: info@follonaeringsraad.no

Ikke medlem av Follo Næringsråd?

Follo Næringsråd 2019 - All rights reserved

Nettsiden er utviklet av Follo Innovasjon