fbpx
Femfaktormodellen – Hvordan påvirker personlighetstrekkene din organisasjon?

Femfaktormodellen – Hvordan påvirker personlighetstrekkene din organisasjon?

Femfaktormodellen

Femfaktormodellen innenfor personlighetstrekk har i løpet av de siste årene vokst seg stadig større og mer populær på det norske markedet.

Den har blitt allemannseie gjennom radio-programmet «Sånn er du» hvor deltagere som Karl Ove Knausgård, Kristin Skogen Lund og Kjetil Jansrud gis tilbakelesning av sine resultater for åpen mikrofon. Dette har igjen vært med på å få flere til å bli nysgjerrige på femfaktormodellen og testen.

I dette webinaret vil 
Per Nordahl gi en innføring i begreper, trekk og fasettene som sammen bygger opp femfaktormodellen, og hvordan den kan brukes som et hjelpemiddel i personlige- og organisasjonelle utviklingsprosesser.


Vi vil også se den i lys av den spesielle situasjonene mange av oss står i, og hvordan personlighet påvirker vår måte stå i denne type usikkerhet og endret jobbsituasjon på.

Det vil også bli brukt break out rooms for å la dere dele erfaringer og for å bli kjent med flere aktører og bygge nettverk på tvers av organisasjoner.
Håper å se deg der!”

  Per  Nordahl beskrives ofte som en sterk motivator med en egen evne til å bringe inn nye perspektiver og innsikt, og er glad i å tilegne seg kunnskap om nye trender og forskning innen fagfeltet sitt. Han har lang erfaring som entreprenør og rådgiver med fokus på samspillet mellom personlig lederskap, organisasjonskultur og strukturelle omgivelser. Han har jobbet med leder- og organisasjonsutvikling innenfor både offentlig og privat sektor og har erfaring som prosjektleder og daglig leder innenfor kultur og servicebransjen.

  Når & Hvor

  4. Juni

  09:00 – 10:30

  Webinar (Du får link etter påmelding)

  Gratis, og åpent for alle

  Påmelding

  Ta kontakt med Follo Næringsråd

  4 + 8 =

  Org Nr:  969 959 496 

  Besøksadresse: Sagaveien 3, 1430 Ås

  Epost: info@follonaeringsraad.no

  Ikke medlem av Follo Næringsråd?

  Follo Næringsråd 2019 - All rights reserved

  Nettsiden er utviklet av Follo Innovasjon

  Hvordan få kommunen som kunde?

  Hvordan få kommunen som kunde?

  Hvordan få kommunen som kunde

  Webinar 12. Mai

  Vi hadde et veldig bra webinar med Nordre Follo kommune, hvor både eksisterende og potensielle leverandører til kommunen møtte opp. I vedleggsknappen finner du presentasjonen fra Ulla Listerud (Innkjøpsleder).

  Anbudsprosessen kan være vanskelig og tidkrevende første gang, og det stilles strenge krav. Vi jobber derfor med å få arrangert et grunnkurs i offentlige anskaffelser.

  mange krav til leverandører

  Det stilles større krav til å ivareta samfunnshensyn som miljø, lønn- og arbeidsvilkår, etisk handel, begrensing i antall underleverandører, bruk av lærlinger og innovasjon.

  Lovendring – har det blitt enklere?

  Kanskje litt… Det er nå mulig å dele opp anskaffelser i mindre deler der det er naturlig og riktig. Det har også åpnet opp for at anskaffelser på under 1,3 millioner er frivillig for kommunen å legge ut på anbud. Dette gir kommunen et større spillerom til å selv velge seg ut et knippe lokale leverandører de ønsker å få tilbud fra.

   

  Ta kontakt med Follo Næringsråd

  5 + 13 =

  Org Nr:  969 959 496 

  Besøksadresse: Sagaveien 3, 1430 Ås

  Epost: info@follonaeringsraad.no