fbpx
Se hva ditt parti svarte om næringsutvikling i din kommune

Se hva ditt parti svarte om næringsutvikling i din kommune

Kommunestyrevalget 

Vi har sendt ut seks spørsmål til alle lokale politiske partier i Follo. Spørsmålene er sendt direkte til partilederene, med ønske om at svaret skal komme fra ordførerkandidatene. 

Kommunestyrevalget 2019 

Dette er henvendelsen vi har sendt ut:

“Follo Næringsråd ønsker på vegne av våre 350+ medlemsbedrifter å stille politikerene noen spørsmål knyttet til arbeids- og næringsutvikling i kommunene. Denne eposten går ut til alle lokale partikontorer eller partiledere i Follo. Vi vil publisere svarene på vår nettside, og videreformidle svarene til våre medlemmer. Hvis mulig ønsker vi gjerne at ordførerkandidatene skal svare.”

Politikere som prioriterer næring er viktig.

Derfor ønsket vi å stille seks relativt åpne spørsmål som gir noe frihet til å fremme partiet, men om også er konkrete nok til det burde finnes et fornuftig svar. At næringslivet står i fokus for en kommune handler om tilgang og et ønske om dialog, det handler om reguleringer som tar hensyn til og legger tilrette for både eksisterende og ny næring, og det handler ikke minst om villigheten til å komme næringslivet i møte for å på best mulig måte kunne stimulere til vekst.

Vi gleder oss til å høre hva dere tenker om svarene som har kommet inn!

Se hva politikerene i din kommune svarte

Trykk på kommunen du ønsker å lese svarene fra.

KSV19 – Nesodden

KSV19 – Nesodden

Kommunestyrevalget Vi har sendt ut seks spørsmål til alle lokale politiske partier i Follo. Spørsmålene er sendt direkte til partilederene, med ønske om at svaret skal komme fra ordførerkandidatene.  Kommunestyrevalget 2019 - NESODDEN kommune Dette er henvendelsen vi...

KSV19 – Vestby

KSV19 – Vestby

Kommunestyrevalget Vi har sendt ut seks spørsmål til alle lokale politiske partier i Follo. Spørsmålene er sendt direkte til partilederene, med ønske om at svaret skal komme fra ordførerkandidatene.  Kommunestyrevalget 2019 - vestby kommune Dette er henvendelsen vi...

KSV19 – Enebakk

KSV19 – Enebakk

Kommunestyrevalget Vi har sendt ut seks spørsmål til alle lokale politiske partier i Follo. Spørsmålene er sendt direkte til partilederene, med ønske om at svaret skal komme fra ordførerkandidatene.  Kommunestyrevalget 2019 - enebakk kommune Dette er henvendelsen vi...

KSV19 – Frogn

KSV19 – Frogn

Kommunestyrevalget Vi har sendt ut seks spørsmål til alle lokale politiske partier i Follo. Spørsmålene er sendt direkte til partilederene, med ønske om at svaret skal komme fra ordførerkandidatene.  Kommunestyrevalget 2019 - Frogn kommune Dette er henvendelsen vi har...

KSV19 – Ås

KSV19 – Ås

Kommunestyrevalget Vi har sendt ut seks spørsmål til alle lokale politiske partier i Follo. Spørsmålene er sendt direkte til partilederene, med ønske om at svaret skal komme fra ordførerkandidatene.  Kommunestyrevalget 2019 - Ås kommune Dette er henvendelsen vi har...

KSV19 – Nordre Follo

KSV19 – Nordre Follo

Kommunestyrevalget Vi har sendt ut seks spørsmål til alle lokale politiske partier i Follo. Spørsmålene er sendt direkte til partilederene, med ønske om at svaret skal komme fra ordførerkandidatene.  Kommunestyrevalget 2019 - Nordre follo Dette er henvendelsen vi har...

Ta kontakt med Follo Næringsråd

9 + 3 =

Org Nr:  969 959 496 

Besøksadresse: Sagaveien 3, 1430 Ås

Epost: info@follonaeringsraad.no

KSV19 – Nesodden

KSV19 – Nesodden

Kommunestyrevalget 

Vi har sendt ut seks spørsmål til alle lokale politiske partier i Follo. Spørsmålene er sendt direkte til partilederene, med ønske om at svaret skal komme fra ordførerkandidatene. 

 Kommunestyrevalget 2019 – NESODDEN kommune

Dette er henvendelsen vi har sendt ut:

Follo Næringsråd ønsker på vegne av våre 350+ medlemsbedrifter å stille politikerene noen spørsmål knyttet til arbeids- og næringsutvikling i kommunene. Denne eposten går ut til alle lokale partikontorer eller partiledere i Follo. Vi vil publisere svarene på vår nettside, og videreformidle svarene til våre medlemmer. Hvis mulig ønsker vi gjerne at ordførerkandidatene skal svare.

1. Hva mener du skal være kommunens rolle i næringsutvikling?

 

Venstre – Anne Berit Smørås

 Legge til rette for arealer til næring gjennom reguleringsplaner. Komunen skal være støttespiller for det lokale næringslivet. Grønn næring er ønskelig

Fremskrittspartiet – John Brungot

 Å tilrettelegge på gunstig måte for etablering og drift

Rødt – Geir Christensen

Som arelaplanlegger skal kommunen sørge for billige næringstomter. Som fellesskap skal kommunen planlegge for et kortreist samfunn. På Nesodden betyr det særlig vekt på å bidra til mange nye arbeidsplasser. Det gjør kommunen både som planleggingsmyndighet, som påvirker overfor Fylke og Stat og som samarbeidspartner med lokalt næringsliv. Kommunen kan også ta initiativ til å utvikle grønne arbeidsplasser gjennom samarbeid med ildsjeler og ekspertise på resirkulering av ressurser. I tillegg kan kommunen skaffe seg kompetanse på området “sosialt entreprenørskap”, og legge til rette for bedrifter som er orientert mot det. 

Høyre 

Vi har ikke fått noe svar.

Arbeiderpartiet 

Vi har ikke fått noe svar.

Kristelig Folkeparti 

Vi har ikke fått noe svar.

Sosialistisk Venstreparti

Vi har ikke fått noe svar. 

Senterpartiet

Vi har ikke fått noe svar. 

Miljøpartiet De Grønne

Vi har ikke fått noe svar. 

2. Hvilke tiltak knyttet til næringsutvikling støttet ditt parti sist?

 

Venstre – Anne Berit Smørås

 1) Regulering av Munkerud næringsområde – statens vegvesen har innsigelser men vi mener at vi kan starte en trinnvis utbygging av næringsområdet

2) Fjerne skatt på næringseiendom-en direkte urettferdig beskattning

3) Nesodden næringsråd (de er meget aktive og gjør en flott innsats for næringslivet på Nesodden)

4) Kommunen har gitt støtte til arealutvidelse i Nesoddeparken

5) Private barnehager – må få tilskudd på lik linje med den kommunale barnehagene

Fremskrittspartiet – John Brungot

 Etablering av arealer for bedriftsetablering bl.a

 

Rødt – Geir Christensen

Vi sendte brev til medlemmene i formannskapet og Plan- og teknikkutvalget med oppfordring til å invitere de næringsdrivende på Fagerstrand Brygge til dialogmøte for å imøtekomme deres ønsker til arealplanen for området i midten av august.

Høyre 

Vi har ikke fått noe svar.

 

Arbeiderpartiet 

Vi har ikke fått noe svar.

Kristelig Folkeparti 

Vi har ikke fått noe svar.

Sosialistisk Venstreparti 

Vi har ikke fått noe svar.

 

Senterpartiet

Vi har ikke fått noe svar. 

Miljøpartiet De Grønne

Vi har ikke fått noe svar. 

3. Hvilke tiltak knyttet til arbeidsplasser støttet ditt parti sist?

 

Venstre – Anne Berit Smørås

 Private barnehager må få dekket sine økte utgifter til barnehagereformen når reformen innføres – ikke 2 år senere.

Støtte til sunnaas sykehus sine utbyggingsplaner.

Signalen restaurant på Tangen brygge

Støtte til kulturskolen

Støtte til biblioteket

Fremskrittspartiet – John Brungot

 FRP var i mot eiendomsbeskatning som ville kunne føre til utflytting av bedrift.

 

Rødt – Geir Christensen

Forslag om støtte til 2 barnehager som har falt utenfor overgangsordningen fra Staten knyttet til ny bemanningsnorm på kommunestyremøtet 28 august. Det ble desverre nedstemt.

Høyre 

Vi har ikke fått noe svar.

 

Arbeiderpartiet 

Vi har ikke fått noe svar.

Kristelig Folkeparti 

Vi har ikke fått noe svar.

Sosialistisk Venstreparti

Vi har ikke fått noe svar. 

Senterpartiet

Vi har ikke fått noe svar. 

Miljøpartiet De Grønne

Vi har ikke fått noe svar. 

4. Hvor mye penger av budsjettet mener du skal bli satt av til næringsutvikling?

 

Venstre – Anne Berit Smørås

 Nesodden kommune har en meget stram økonomi. Vi har ansatt næringskonsulent i kommunen.

Vi støtter nesodden næringsråd og vi har gitt støtte til Nesoddparken.

Nesodden Venstre har av egne midler laget utkast til sjøbasseng på Tangen brygge.

Fremskrittspartiet – John Brungot

 Kommunen har allerede ansatt en næringskonsulent, og hennes virksomhet må få et tilstrekkelig romslig budsjett.

 

Rødt – Geir Christensen

Vi er en fattig kommune og klarer nok ikke mer enn næringskonsulent over driftsbudsjettet. I tillegg til det bør kommunen kunne delta i byggeprosjekter knyttet til jobbhoteller m.m.

Høyre 

Vi har ikke fått noe svar.

 

Arbeiderpartiet 

Vi har ikke fått noe svar.

Kristelig Folkeparti 

Vi har ikke fått noe svar.

Sosialistisk Venstreparti

Vi har ikke fått noe svar. 

Senterpartiet

Vi har ikke fått noe svar. 

Miljøpartiet De Grønne

Vi har ikke fått noe svar. 

5. Burde kommunene i Follo samarbeide om å bedre næringsattraktiviteten i regionen, og ja; hvordan?

 

Venstre – Anne Berit Smørås

 JA – f.eks. ved å gå sammen om å få statlige arbeidsplasser til vår region – f.eks. politihøyskolen, samarbeid med NMBU osv. mulighetene er mange hvis vi samarbeider om å tilrettelegge.

Bygge jobbhotell.

Fremskrittspartiet – John Brungot

 F.eks gjennom arealsamarbeid – for best mulig adgang til hensiktsmessige tomtearealer. Dessuten deling av kompetanse

 

Rødt – Geir Christensen

Ja, gjennom Follorådet bør vi kunne samordne utviklingsplaner slik at vi støtter opp hverandre. Bedre kollektiv forbindelse i Follo er en viktig forutsetning for samarbeid som har som mål og skape flere arbeidsplasser.

Høyre 

Vi har ikke fått noe svar.

 

Arbeiderpartiet 

Vi har ikke fått noe svar.

Kristelig Folkeparti 

Vi har ikke fått noe svar.

Sosialistisk Venstreparti

Vi har ikke fått noe svar. 

Senterpartiet

Vi har ikke fått noe svar. 

Miljøpartiet De Grønne

Vi har ikke fått noe svar. 

6. Hvem er ordførerkandidat for deres parti, og hvorfor er dette riktig person til å bidra til at næringsattraktiviteten øker, og at det blir flere arbeidsplasser i kommunen?

 

Venstre – Anne Berit Smørås

Thomas Stangeby er vår ordførerkandidat. Han er utdannet siviløkonom, har jobbet mye med å hjelpe norsk næringsliv i utlandet. an forstår godt de utfordringene næringslivet har

Fremskrittspartiet – John Brungot

 John Brungot, siv. Ing. Teknisk fysikk, høyskolekandidat fra BI og med lang erfaring som forsker i høyskole/universitet og leder i næringslivet. Gründer med egne oppfinnelser.

 

Rødt – Geir Christensen

Vår ordførerkandidat er Olga Papalexiou. Hun har hatt en lang erfaring som frilans og selvstendig næringsdrivende innen scenekunst. Papalexiou vil bidra til å skape større muligheter for utøvende og skapende kunstnere til å etablere og drive egen virksomhet på Nesodden. Kunnskap som også er viktig for å legge til rette for alle typer nyetableringer.

Høyre 

Vi har ikke fått noe svar.

 

Kristelig Folkeparti 

Vi har ikke fått noe svar.

Sosialistisk Venstreparti

Vi har ikke fått noe svar. 

Arbeiderpartiet 

Vi har ikke fått noe svar.

Senterpartiet

Vi har ikke fått noe svar. 

Miljøpartiet De Grønne

Vi har ikke fått noe svar. 

Se svaret fra alle kommunene

Trykk på kommunen du ønsker å lese svarene fra.

KSV19 – Nesodden

KSV19 – Nesodden

Kommunestyrevalget Vi har sendt ut seks spørsmål til alle lokale politiske partier i Follo. Spørsmålene er sendt direkte til partilederene, med ønske om at svaret skal komme fra ordførerkandidatene.  Kommunestyrevalget 2019 - NESODDEN kommune Dette er henvendelsen vi...

KSV19 – Vestby

KSV19 – Vestby

Kommunestyrevalget Vi har sendt ut seks spørsmål til alle lokale politiske partier i Follo. Spørsmålene er sendt direkte til partilederene, med ønske om at svaret skal komme fra ordførerkandidatene.  Kommunestyrevalget 2019 - vestby kommune Dette er henvendelsen vi...

KSV19 – Enebakk

KSV19 – Enebakk

Kommunestyrevalget Vi har sendt ut seks spørsmål til alle lokale politiske partier i Follo. Spørsmålene er sendt direkte til partilederene, med ønske om at svaret skal komme fra ordførerkandidatene.  Kommunestyrevalget 2019 - enebakk kommune Dette er henvendelsen vi...

KSV19 – Frogn

KSV19 – Frogn

Kommunestyrevalget Vi har sendt ut seks spørsmål til alle lokale politiske partier i Follo. Spørsmålene er sendt direkte til partilederene, med ønske om at svaret skal komme fra ordførerkandidatene.  Kommunestyrevalget 2019 - Frogn kommune Dette er henvendelsen vi har...

KSV19 – Ås

KSV19 – Ås

Kommunestyrevalget Vi har sendt ut seks spørsmål til alle lokale politiske partier i Follo. Spørsmålene er sendt direkte til partilederene, med ønske om at svaret skal komme fra ordførerkandidatene.  Kommunestyrevalget 2019 - Ås kommune Dette er henvendelsen vi har...

KSV19 – Nordre Follo

KSV19 – Nordre Follo

Kommunestyrevalget Vi har sendt ut seks spørsmål til alle lokale politiske partier i Follo. Spørsmålene er sendt direkte til partilederene, med ønske om at svaret skal komme fra ordførerkandidatene.  Kommunestyrevalget 2019 - Nordre follo Dette er henvendelsen vi har...

Ta kontakt med Follo Næringsråd

13 + 9 =

Org Nr:  969 959 496 

Besøksadresse: Sagaveien 3, 1430 Ås

Epost: info@follonaeringsraad.no

KSV19 – Vestby

KSV19 – Vestby

Kommunestyrevalget 

Vi har sendt ut seks spørsmål til alle lokale politiske partier i Follo. Spørsmålene er sendt direkte til partilederene, med ønske om at svaret skal komme fra ordførerkandidatene. 

 Kommunestyrevalget 2019 – vestby kommune

Dette er henvendelsen vi har sendt ut:

Follo Næringsråd ønsker på vegne av våre 350+ medlemsbedrifter å stille politikerene noen spørsmål knyttet til arbeids- og næringsutvikling i kommunene. Denne eposten går ut til alle lokale partikontorer eller partiledere i Follo. Vi vil publisere svarene på vår nettside, og videreformidle svarene til våre medlemmer. Hvis mulig ønsker vi gjerne at ordførerkandidatene skal svare.

1. Hva mener du skal være kommunens rolle i næringsutvikling?

 

Høyre – Pål Engeseth

Vestby Høyre ønsker å være en pådriver for næringsutvikling i Vestby kommune. Vi ønsker å legge til rette både for eksisterende og nye arbeidsplasser i kommunen og vi ser det som en fordel for kommunens innbyggere med muligheten til å bruke kort tid på å reise til og fra jobb. I tillegg er det stor trygghet for barnefamilier å være i nærheten av der hvor barna deres vokser opp.

Fremskrittspartiet – Kenneth Steen

 Kommunen skal være en aktiv part med tilrettelegging for næringslivet. I dette legger vi blant annet en god infrastruktur. Næringsområdet vårt må være enkelt å komme fram til, og tungtransporten må kunne komme fram på hensiktsmessig måte. Det må være enkelt for kunden å komme til den enkelte bedrift. Kommunen skal ha en ja-holdning når næringslivet kommer med behov innen et gitt felt. Kommunen skal kort og greit legge forholdene til rette for at næringslivet skal kunne lykkes.

Miljøpartiet De Grønne – Louise Brunborg-Næss

Noe av det viktigste er å lytte til næringslivet selv og å tilby forutsigbare rammer. Vi mener at kommunens rolle ikke bare er å tilrettelegge best mulig for næringsvekst, men også bruke de virkemidlene man har for å styre næringsutviklingen i en retning som gavner kommunens innbyggere. Vestby MDG er opptatt av næringslivet som spydspiss for det grønne skiftet. Vi ønsker en tett dialog med næringslivet om omstilling til fornybare energiløsninger og nyskapning.

Arbeiderpartiet 

Vi har ikke fått noe svar.

Venstre

Vi har ikke fått noe svar.

 

Kristelig Folkeparti 

Vi har ikke fått noe svar.

Sosialistisk Venstreparti

Vi har ikke fått noe svar. 

Rødt 

Vi har ikke fått noe svar. 

Liberalistene

Vi har ikke fått noe svar. 

Senterpartiet

Vi har ikke fått noe svar. 

Pensjonistpartiet

Vi har ikke fått noe svar. 

2. Hvilke tiltak knyttet til næringsutvikling støttet ditt parti sist?

 

Høyre – Pål Engeseth

Kommuneplanen med nye næringsmuligheter er et godt eksempel på hvordan Høyre er med å sikrer tilgjengelige arealer for næringsdrivende i kommunen

Fremskrittspartiet – Kenneth Steen

Det siste tiltaket var utvidelse av næringsområdet på Deli. Så har vi gått imot stenging av sentrumsbrua i Vestby og jobber for å redusere eiendomsskatten på næring.

Miljøpartiet De Grønne – Louise Brunborg-Næss

I kommunestyret har vi både støttet og etterlyst etableringen av Vestby Næringsforum, og vi har foreslått et «grønt gründerfond» for å tiltrekke oss flere nyetableringer til kommunen, men har ikke foreløpig ikke fått flertall for dette forslaget. Vi har også støttet sentrumsplanen som sikrer vekst og næringslokaler for Vestby sentrum.

 

Arbeiderpartiet 

Vi har ikke fått noe svar.

Venstre

Vi har ikke fått noe svar.

 

Kristelig Folkeparti 

Vi har ikke fått noe svar.

Sosialistisk Venstreparti 

Vi har ikke fått noe svar.

 

Rødt 

Vi har ikke fått noe svar. 

Liberalistene

Vi har ikke fått noe svar. 

Senterpartiet

Vi har ikke fått noe svar. 

Pensjonistpartiet

Vi har ikke fått noe svar. 

3. Hvilke tiltak knyttet til arbeidsplasser støttet ditt parti sist?

 

Høyre – Pål Engeseth

I tillegg til arealplanlegging, var Vestby Høyre med å sikre et flertall for å støtte med penger et initiativ for å starte en nye næringstjeneste i kommunen. Dette ble søkt på av Næringsforeningene i Son og Vestby.

Fremskrittspartiet – Kenneth Steen

Se spørsmål 2.

Miljøpartiet De Grønne – Louise Brunborg-Næss

Vi har støttet etablering og videreutvikling av Vestby Næringstjenester, og tatt til orde for at kommunen skal støtte driften av brukthandelen Godset som sikrer arbeidstrening for folk med har problemer med å få seg jobb.

Arbeiderpartiet 

Vi har ikke fått noe svar.

Venstre

Vi har ikke fått noe svar.

 

Kristelig Folkeparti 

Vi har ikke fått noe svar.

Sosialistisk Venstreparti

Vi har ikke fått noe svar. 

Rødt 

Vi har ikke fått noe svar. 

Liberalistene

Vi har ikke fått noe svar. 

Senterpartiet

Vi har ikke fått noe svar. 

Pensjonistpartiet

Vi har ikke fått noe svar. 

4. Hvor mye penger av budsjettet mener du skal bli satt av til næringsutvikling?

 

Høyre – Pål Engeseth

Vi har støttet næringslivet med fler hundre tusen kroner inneværende år, men det står lite om dette i budsjettene. Imidlertid støtter vi fortløpende næringslivet på aktuelle saker.

Fremskrittspartiet – Kenneth Steen

Det som er nødvendig. Næringsutvikling er en vinn-vinn for kommunen og næringen. Vi er avhengige av arbeidsplasser i egen kommune. Dette genererer også inntekter for kommunen. Så dette vil vi ikke tallfeste annet enn å si: Det som er nødvendig for å skape god vekst.

Miljøpartiet De Grønne – Louise Brunborg-Næss

I vårt budsjettforslag for 2018 foreslo vi å bruke 2,5 millioner på å stimulere til grønn næringsutvikling. Vi mener også at eiendomsskatten på næring er for høy i Vestby.

Arbeiderpartiet 

Vi har ikke fått noe svar.

Venstre

Vi har ikke fått noe svar.

 

Kristelig Folkeparti 

Vi har ikke fått noe svar.

Sosialistisk Venstreparti

Vi har ikke fått noe svar. 

Rødt 

Vi har ikke fått noe svar. 

Liberalistene

Vi har ikke fått noe svar. 

Senterpartiet

Vi har ikke fått noe svar. 

Pensjonistpartiet

Vi har ikke fått noe svar. 

5. Burde kommunene i Follo samarbeide om å bedre næringsattraktiviteten i regionen, og ja; hvordan?

 

Høyre – Pål Engeseth

På enkelte områder kan det være fordeler å samarbeide for å bli det foretrukne området. Samtidig kan det også være saker hvor kommunene er konkurrenter. Økt kommunikasjon kan avklare hvilke saker vi bør samarbeide om. Her kan også næringsforeningene bli flinkere til å spille inn til det lokale politiske miljøet.

Fremskrittspartiet – Kenneth Steen

Ja. Dette gjør vi også gjennom ulike interkommunale samarbeid. Vestby er en svært attraktiv kommune i seg selv, men vi gikk blant annet inn for at Vestby kommune skulle delta som partnerkommune i Mosseregionens Næringsutvikling nå i mai. Slike tiltak vil vi alltid støtte dersom vi tror det vil kunne komme det lokale næringslivet til gode.

Miljøpartiet De Grønne – Louise Brunborg-Næss

Ja, regionalt samarbeid er viktig, og særlig samferdselsutfordringer er helt nødvendig å se i et større perspektiv enn hva gjelder den enkelte kommune. Regionen har mange innbyggere med høyt kompetansenivå som pendler ut av regionen for å jobbe. Kommunene i Folloregionen bør samarbeide om å kunne tilby flere kunnskapsarbeidsplasser i regionen, og stimulere til at flere tør å starte opp egne virksomheter i Follo.

Arbeiderpartiet 

Vi har ikke fått noe svar.

Venstre

Vi har ikke fått noe svar.

 

Kristelig Folkeparti 

Vi har ikke fått noe svar.

Sosialistisk Venstreparti

Vi har ikke fått noe svar. 

Rødt 

Vi har ikke fått noe svar. 

Liberalistene

Vi har ikke fått noe svar. 

Senterpartiet

Vi har ikke fått noe svar. 

Pensjonistpartiet

Vi har ikke fått noe svar. 

6. Hvem er ordførerkandidat for deres parti, og hvorfor er dette riktig person til å bidra til at næringsattraktiviteten øker, og at det blir flere arbeidsplasser i kommunen?

 

Høyre – Pål Engeseth

Pål Engeseth er han som har svart og som er Vestby Høyres ordførerkandidat. Svarene står jo for seg selv og viser at vi er opptatt av næringslivet i kommunen. Jeg har arbeidet som næringslivsleder i privat sektor de siste 25 år og mener jeg har mye å bidra med,

Fremskrittspartiet – Kenneth Steen

Kenneth Lien Steen er vår ordførerkandidat. Vi mener partiet vårt vil være riktig partner for å bidra til dette. Ikke en enkeltperson. Hele partiet vårt er og skal være en tydelig stemme for næringslivet i Vestby. Vi er de eneste som, i alle fall foreløpig, går imot stenging av sentrumsbrua i Vestby. Vi er en av få som ønsker at næringslivet skal kunne bruke midlene sine på nettopp videreutvikling istedenfor å bruke de på eiendomsskatt. Vi skal alltid være lyttende og med et ja som utgangspunkt når næringslivet ber om kommunens hjelp til hva enn det måtte være. Kommunen og næringslivet skal gå hånd i hånd.

Miljøpartiet De Grønne – Louise Brunborg-Næss

Louise Brunborg-Næss er Vestby MDGs førstekandidat, og har inneværende periode som vara til kommunestyret vært veldig opptatt av næringsutvikling. Hun er særlig opptatt av grønn innovasjon, kultur- og naturbasert reiseliv, sirkulærøkonomi og sosialt entreprenørskap. Brunborg-Næss mener Vestby kommune må ta en aktiv rolle i prosessen med å fylle nye næringslokalene i nye Vestby sentrum med et mangfoldig næringsliv som kan bidra til liv i sentrum, flere arbeidsplasser og nye grønne løsninger i kommunen. 

Arbeiderpartiet 

Vi har ikke fått noe svar.

Venstre

Vi har ikke fått noe svar.

Kristelig Folkeparti 

Vi har ikke fått noe svar.

Sosialistisk Venstreparti

Vi har ikke fått noe svar. 

Rødt 

Vi har ikke fått noe svar. 

Liberalistene

Vi har ikke fått noe svar. 

Senterpartiet

Vi har ikke fått noe svar. 

Pensjonistpartiet

Vi har ikke fått noe svar. 

Se svaret fra alle kommunene

Trykk på kommunen du ønsker å lese svarene fra.

KSV19 – Nesodden

KSV19 – Nesodden

Kommunestyrevalget Vi har sendt ut seks spørsmål til alle lokale politiske partier i Follo. Spørsmålene er sendt direkte til partilederene, med ønske om at svaret skal komme fra ordførerkandidatene.  Kommunestyrevalget 2019 - NESODDEN kommune Dette er henvendelsen vi...

KSV19 – Vestby

KSV19 – Vestby

Kommunestyrevalget Vi har sendt ut seks spørsmål til alle lokale politiske partier i Follo. Spørsmålene er sendt direkte til partilederene, med ønske om at svaret skal komme fra ordførerkandidatene.  Kommunestyrevalget 2019 - vestby kommune Dette er henvendelsen vi...

KSV19 – Enebakk

KSV19 – Enebakk

Kommunestyrevalget Vi har sendt ut seks spørsmål til alle lokale politiske partier i Follo. Spørsmålene er sendt direkte til partilederene, med ønske om at svaret skal komme fra ordførerkandidatene.  Kommunestyrevalget 2019 - enebakk kommune Dette er henvendelsen vi...

KSV19 – Frogn

KSV19 – Frogn

Kommunestyrevalget Vi har sendt ut seks spørsmål til alle lokale politiske partier i Follo. Spørsmålene er sendt direkte til partilederene, med ønske om at svaret skal komme fra ordførerkandidatene.  Kommunestyrevalget 2019 - Frogn kommune Dette er henvendelsen vi har...

KSV19 – Ås

KSV19 – Ås

Kommunestyrevalget Vi har sendt ut seks spørsmål til alle lokale politiske partier i Follo. Spørsmålene er sendt direkte til partilederene, med ønske om at svaret skal komme fra ordførerkandidatene.  Kommunestyrevalget 2019 - Ås kommune Dette er henvendelsen vi har...

KSV19 – Nordre Follo

KSV19 – Nordre Follo

Kommunestyrevalget Vi har sendt ut seks spørsmål til alle lokale politiske partier i Follo. Spørsmålene er sendt direkte til partilederene, med ønske om at svaret skal komme fra ordførerkandidatene.  Kommunestyrevalget 2019 - Nordre follo Dette er henvendelsen vi har...

Ta kontakt med Follo Næringsråd

13 + 1 =

Org Nr:  969 959 496 

Besøksadresse: Sagaveien 3, 1430 Ås

Epost: info@follonaeringsraad.no

KSV19 – Enebakk

KSV19 – Enebakk

Kommunestyrevalget 

Vi har sendt ut seks spørsmål til alle lokale politiske partier i Follo. Spørsmålene er sendt direkte til partilederene, med ønske om at svaret skal komme fra ordførerkandidatene. 

 Kommunestyrevalget 2019 – enebakk kommune

Dette er henvendelsen vi har sendt ut:

Follo Næringsråd ønsker på vegne av våre 350+ medlemsbedrifter å stille politikerene noen spørsmål knyttet til arbeids- og næringsutvikling i kommunene. Denne eposten går ut til alle lokale partikontorer eller partiledere i Follo. Vi vil publisere svarene på vår nettside, og videreformidle svarene til våre medlemmer. Hvis mulig ønsker vi gjerne at ordførerkandidatene skal svare.

1. Hva mener du skal være kommunens rolle i næringsutvikling?

 

Arbeiderpartiet – Øystein Slette

Den viktigste rollen kommmunen har i forhold til næringslivet er rask og effektiv behandling av alle henvendelser og søknader og ikke minst en positiv grunnholdning til næringslivet.

Fremskrittspartiet – Dag Bjerke

 Tilrettelegge for gode næringsarealer, samt ha en forutsigbar og god byggesaksbehandling

Venstre – Johan Ellingsen

 Kommunen må kunne stille arealer/fasiliteter for bedrifter som ønsker å etablere seg i Enebakk. Vi har også tatt opp urimelig tilknytningsavgifter som går på areal og ikke antall arbeidsplasser. Videre bør kommunen kunne gi veiledning for det å etablere egen virksomhet.

Kristelig Folkeparti – Birger Torgersen

Kommunens rolle skal være som tilrettelegger for god og organisk næringsutvikling, i Enebakk har vi strengt tatt ikke hatt næringsutvikling på iallefall de siste 12 årene men nå vil vi i Krf at dette skal endres og at vi skal satse fremover

Senterpartiet – Hans Kristian Solberg

Kommunes viktigste rolle er tilrettelegging. Det gjelder å legge til rette for gode næringsarealer.
I kommende periode ønsker vi å få til en utvidelse av næringsarealer på Gran i Ytre Enebakk, se på
tiltak som kan gjøre Rud Industriområde på Flateby mer attraktivt, og se på mulighetene for nye
næringsarealer i Kirkebygda.

Videre så ønsker vil vi at behandling av saker på næringsarealer skal ha høy prioritet, og at vi skal ha
god og effektiv byggesaksbehandling, og generelt være positiv til etablering.

Vi skal senere i høst behandle en sak på kommunale gebyrer som har fått uheldige konsekvenser for
noen næringsdrivende.

Videre er vi med i et samarbeid med de andre Follokommunene om etableringstjeneste.

Høyre 

Vi har ikke fått noe svar. 

Sosialistisk Venstreparti

Vi har ikke fått noe svar. 

Rødt 

Vi har ikke fått noe svar. 

Liberalistene

Vi har ikke fått noe svar. 

Pensjonistpartiet

Vi har ikke fått noe svar. 

Miljøpartiet De Grønne

Vi har ikke fått noe svar. 

2. Hvilke tiltak knyttet til næringsutvikling støttet ditt parti sist?

 

Arbeiderpartiet – Øystein Slette

 Arbeiderpartiet har etablering av arbeidsplasser som en av sinne kjernesaker

Fremskrittspartiet – Dag Bjerke

 Utvikling av Gran som vårt fremste næringsareal

Venstre – Johan Ellingsen

 Vi har vært positive til næringsutviklingen på Gran, men har i TEK bedt om en gjennomgang av tilnytningsavgiftene for VA

Kristelig Folkeparti – Birger Torgersen

Det vi støtta sist var oppkjøp av tomter og sentrumsplaner som skal være en støttebjelke fremover mot næringsutviklingen vi vil kjøre fremover

Senterpartiet – Hans Kristian Solberg

Siste sak må enten være at vi bestemte å få opp ny sak om kommunale gebyr på
næringsområder, eller utvikling av en av tomtene på Gran.

Høyre 

Vi har ikke fått noe svar. 

Sosialistisk Venstreparti – Elin Skifjell 

I begge kommuner har man inneværende år gjort vedtak om ny kommuneplan. Den legger godt til rett for utvikling av næringsliv.

Rødt 

Vi har ikke fått noe svar. 

Liberalistene

Vi har ikke fått noe svar. 

Pensjonistpartiet

Vi har ikke fått noe svar. 

Miljøpartiet De Grønne

Vi har ikke fått noe svar. 

3. Hvilke tiltak knyttet til arbeidsplasser støttet ditt parti sist?

 

Arbeiderpartiet – Øystein Slette

 Vi har ikke fått noe svar.

Fremskrittspartiet – Dag Bjerke

 Å kunne utnytte arealet på Gran til mer enn bare lager/ logistikk arbeidsplasser

Venstre – Johan Ellingsen

En lavt hengende frukt er å stimulere til grønne arbeidsplasser i landbruket gjennom «inn på tunet» ordninger. Her ligger store muligheter til beste for både bonde, kommune og klient

 

Kristelig Folkeparti – Birger Torgersen

Vi har vel egentlig ikke hatt så mye saker om arbeidsplasser men vi har vært med som pådrivere i forhold til lærlinger innenfor det offentlige

Senterpartiet – Hans Kristian Solberg

Vi ønsker å legge bedre til rette for arbeidsplasser innen kultur, og forskjellige type næringer
som tar utgangspunkt i den naturen og historien vi har.

Videre skal sentrumsplanen for Flateby straks til behandling, og vi jobber kontiniuerlig for at det skal
bli litt mer fleskibelt hva slags næring vi kan ha på næringsområdene våre. Dette gjelder særlig
områdene på Gran.

Høyre 

Vi har ikke fått noe svar. 

Sosialistisk Venstreparti

Vi har ikke fått noe svar. 

Rødt 

Vi har ikke fått noe svar. 

Liberalistene

Vi har ikke fått noe svar. 

Pensjonistpartiet

Vi har ikke fått noe svar. 

Miljøpartiet De Grønne

Vi har ikke fått noe svar. 

4. Hvor mye penger av budsjettet mener du skal bli satt av til næringsutvikling?

 

Arbeiderpartiet – Øystein Slette

Det er umulig å måle. Kommunen bruker mye penger i sin planvirksomhet og i kontakt med næringslivet. Denne kostnaden er ikke så lett å finne igjen i noe budsjett.

Fremskrittspartiet – Dag Bjerke

 Ikke nødvendigvis penger, men at kommunen som regulerende myndighet opptrer profesjonelt og forutsigbart

Venstre – Johan Ellingsen

Det må vi nesten ta stilling til fra sak til sak. Personlig har jeg etterlyst et næringsråd som vi dessverre ikke har fått tid til å gå nærmere inn på.

 

Kristelig Folkeparti – Birger Torgersen

Det er for tidlig å si men i starten vil vi at det opprettes ett næringsutvalg i kommunen som kan starte den omfattende jobben med å starte en sterk næringsutvikling

Senterpartiet – Hans Kristian Solberg

Vi har ikke eget budsjett for næringsutvikling. Kostnader til dette dekke under andre poster som
f.eks. reguleringsarbeid.

Høyre 

Vi har ikke fått noe svar. 

Sosialistisk Venstreparti

Vi har ikke fått noe svar. 

Rødt 

Vi har ikke fått noe svar. 

Liberalistene

Vi har ikke fått noe svar. 

Pensjonistpartiet

Vi har ikke fått noe svar. 

Miljøpartiet De Grønne

Vi har ikke fått noe svar. 

5. Burde kommunene i Follo samarbeide om å bedre næringsattraktiviteten i regionen, og ja; hvordan?

 

Arbeiderpartiet – Øystein Slette

Ja, kommunene burde være flinkere til å se hverandre som partnere der man samarbeider og ser hverandres styrker. I dag er kommunene for opptatt av å se alt utifra sitt ønske om plassering og ikke tilby og tilrettelegge for at bedriftene har forskjellig behov. Spedisjon og transport, handel, kontor osv. Hver kommune har forskjellige forser og forutsetninger i møte med forskjellig næring. Her bør Follo samarbeide bedre.  

 

Fremskrittspartiet – Dag Bjerke

 Ja, dette burde vært gjort for mange år siden. Det har vært initiativ rundt dette i Follorådet, men dessverre strandet. Unntaket er den “avgiften” som kommunene har betalt inn til Follorådet for felles næringslivssatsing, men det har vært uenighet rundt resultatene av denne satsingen

Venstre – Johan Ellingsen

Ja, der gjøres allerede ved etablererveiledningen som i dag driftes av Norges Vel i et Follosamarbeid. Jeg var i kontakt med dem ang hva slags henvendelser de hadde fått. Mest på landbruk fra Enebakk, så jeg har mistanke om ordningen ikke er godt nok markedsført.

 

Kristelig Folkeparti – Birger Torgersen

Jada uten tvil, vi i “utkanten” blir avspist med smuler mot de mer innbyggerrike kommunene i Follo og vi mener at vi bør få større muligheter til næringsutvikling

Senterpartiet – Hans Kristian Solberg

Vi samarbeider om etableringstjeneste, og noe rundt NMBU. Kommunene i Follo er ganske
forskjellige, og vi i Enebakk har helt andre fordeler enn de andre Follokommunene.

Høyre 

Vi har ikke fått noe svar. 

Sosialistisk Venstreparti

Vi har ikke fått noe svar. 

Rødt 

Vi har ikke fått noe svar. 

Liberalistene

Vi har ikke fått noe svar. 

Pensjonistpartiet

Vi har ikke fått noe svar. 

Miljøpartiet De Grønne

Vi har ikke fått noe svar. 

6. Hvem er ordførerkandidat for deres parti, og hvorfor er dette riktig person til å bidra til at næringsattraktiviteten øker, og at det blir flere arbeidsplasser i kommunen?

 

Arbeiderpartiet – Øystein Slette

Øystein Slette er ordfører og ordførerkandidat. Med sin positive og utadvendte profil er han rette person til å tilrettelegge og være med å utvikle kommunens næringspolitikk

Fremskrittspartiet – Dag Bjerke

 Dag Bjerke er vår kandidat. Han har lang fartstid i kommunestyret og han har god innsikt og forståelse for næringslivets utfordringer i Enebakk

Venstre – Johan Ellingsen

Jeg er ordførerkandidaten og har jobbet mye med næringsutvikling i Norges Vel, vesentlig basert på landbruksressurser. Jeg sto i spissen for å etablere Enebakk Bioenergi og er i dag daglig leder i selskapet som håper å bruke skogressurser fra Enebakk til oppvarming på Gran Industriområde.

Kristelig Folkeparti – Birger Torgersen

Birger Torgersen er ordførerkandidat og Birger har lenge vært en sterk pådriver når det kommer til dette med næring og næringsutvikling. Han jobber selv i Infinitum som er ett godt eksempel på hvordan en bedrift i Oslo flytter ut av Oslo og slår seg ned i Fet kommune med MYE lavere utgifter for bedriften men med gode inntekter for kommunen

Senterpartiet – Hans Kristian Solberg

Hans Kristian Solberg er Senterpartiets ordførerkandidat. Han 20 års fartstid bak seg i
kommunestyret og er i dag varaordfører. Han er positiv til å være et bindeledd og ambassadør mellom
eiere av næringsområder, kommunen og selskap som vurderer å starte virksomhet i Enebakk.

Høyre 

Vi har ikke fått noe svar. 

Sosialistisk Venstreparti

Vi har ikke fått noe svar. 

Rødt 

Vi har ikke fått noe svar. 

Liberalistene

Vi har ikke fått noe svar. 

Pensjonistpartiet

Vi har ikke fått noe svar. 

Miljøpartiet De Grønne

Vi har ikke fått noe svar. 

Se svaret fra alle kommunene

Trykk på kommunen du ønsker å lese svarene fra.

KSV19 – Nesodden

KSV19 – Nesodden

Kommunestyrevalget Vi har sendt ut seks spørsmål til alle lokale politiske partier i Follo. Spørsmålene er sendt direkte til partilederene, med ønske om at svaret skal komme fra ordførerkandidatene.  Kommunestyrevalget 2019 - NESODDEN kommune Dette er henvendelsen vi...

KSV19 – Vestby

KSV19 – Vestby

Kommunestyrevalget Vi har sendt ut seks spørsmål til alle lokale politiske partier i Follo. Spørsmålene er sendt direkte til partilederene, med ønske om at svaret skal komme fra ordførerkandidatene.  Kommunestyrevalget 2019 - vestby kommune Dette er henvendelsen vi...

KSV19 – Enebakk

KSV19 – Enebakk

Kommunestyrevalget Vi har sendt ut seks spørsmål til alle lokale politiske partier i Follo. Spørsmålene er sendt direkte til partilederene, med ønske om at svaret skal komme fra ordførerkandidatene.  Kommunestyrevalget 2019 - enebakk kommune Dette er henvendelsen vi...

KSV19 – Frogn

KSV19 – Frogn

Kommunestyrevalget Vi har sendt ut seks spørsmål til alle lokale politiske partier i Follo. Spørsmålene er sendt direkte til partilederene, med ønske om at svaret skal komme fra ordførerkandidatene.  Kommunestyrevalget 2019 - Frogn kommune Dette er henvendelsen vi har...

KSV19 – Ås

KSV19 – Ås

Kommunestyrevalget Vi har sendt ut seks spørsmål til alle lokale politiske partier i Follo. Spørsmålene er sendt direkte til partilederene, med ønske om at svaret skal komme fra ordførerkandidatene.  Kommunestyrevalget 2019 - Ås kommune Dette er henvendelsen vi har...

KSV19 – Nordre Follo

KSV19 – Nordre Follo

Kommunestyrevalget Vi har sendt ut seks spørsmål til alle lokale politiske partier i Follo. Spørsmålene er sendt direkte til partilederene, med ønske om at svaret skal komme fra ordførerkandidatene.  Kommunestyrevalget 2019 - Nordre follo Dette er henvendelsen vi har...

Ta kontakt med Follo Næringsråd

6 + 3 =

Org Nr:  969 959 496 

Besøksadresse: Sagaveien 3, 1430 Ås

Epost: info@follonaeringsraad.no

KSV19 – Frogn

KSV19 – Frogn

Kommunestyrevalget 

Vi har sendt ut seks spørsmål til alle lokale politiske partier i Follo. Spørsmålene er sendt direkte til partilederene, med ønske om at svaret skal komme fra ordførerkandidatene. 

 Kommunestyrevalget 2019 – Frogn kommune

Dette er henvendelsen vi har sendt ut:

Follo Næringsråd ønsker på vegne av våre 350+ medlemsbedrifter å stille politikerene noen spørsmål knyttet til arbeids- og næringsutvikling i kommunene. Denne eposten går ut til alle lokale partikontorer eller partiledere i Follo. Vi vil publisere svarene på vår nettside, og videreformidle svarene til våre medlemmer. Hvis mulig ønsker vi gjerne at ordførerkandidatene skal svare.

1. Hva mener du skal være kommunens rolle i næringsutvikling?

 

Miljøpartiet De Grønne Linda Byström

MDG mener at kommunens viktigste rolle er å sikre gode arenaer og et godt samspill mellom innbyggere, næringsliv, organisasjoner og offentlig forvaltning. Å skape vinn-vinn-situasjoner for alle hvor man ser felles muligheter og samarbeid. Kommunen må også bidra med å sette av areal med riktig næring på riktig sted.

For Frogn mener vi at det også er svært viktig å etablere et langsiktig samarbeid med et av landets største og beste kunnskapsmiljøer innen fremtidens næringer (kunnskapsmiljøene på Ås).

Pensjonistpartiet – Ragnar Dahl

Kommunen skal legge forholdende til rette for økt næringsvirksomhet i kommunen. Dette innebærer prioritet på regulering av ny næring, bidra med faglige ifh til mulighetene i Frogn og i noen grad støtte opp under etablering av grønne og kortreiste arbeidsplasser.

Sosialistisk Venstreparti – Brit Østby Fredriksen

Hadde ikke tid, men refererer til partiprogrammet med utkast fra kapittelet om “Næring i Frogn”. 

Kristelig Folkeparti – Bente Bjerknes

Frogn kommune skal være en aktiv tilrettelegger for næringsutvikling i kommunen. Dette med grunnlag i strategisk næringsplan. Det innebærer tydelige satsingsområder, særlig i forhold til turist og opplevelsesnæringene. Det er viktig at kommunen raskt kan svare på henvendelser som gjelder næringsetablering. Kommunen skal ha et godt samarbeid med Frogn næringsråd, og være tydelig og forutsigbar.

Høyre – Sigbjørn Odden

Det viktigste vi kan gjøre for næringslivet er å skape forutsigbarhet. Næringslivet må kunne vite hva de kan forvente fra kommunen, samt innenfor hvilke tidsrammer. Utover dette skal kommunen kjenne næringslivets behov slik at de kan være i forkant der det er mulig. En næringsaktør som vurderer å lokalisere sin virksomhet i Frogn skal oppleve Frogn som en attraktiv kommune det er trygt å etablere seg i.  

Venstre – Line Stokholm

Vi har nylig vedtatt en strategisk næringsplan i Frogn, og jeg deltok aktivt i komiteen som utarbeidet planen. Der har vi planer på tre områder. For det første skal kommunen ha et godt samarbeid og legge til rette for det næringslivet vi har i dag. Her har vi blant annet utfordringer med å holde frister på byggesaksområdet som det er viktig å løse i neste periode.  For det andre skal vi jobbe for nye arbeidsplasser gjennom å markedsføre kommunen overfor aktuelle bedrifter som skal etablere virksomhet, og tilrettelegge arealer for næringsutvikling. For det tredje er det spesielt viktig for Frogn kommune å legge til rette for reiseliv, kunst, kultur og besøksrettet næring.

Arbeiderpartiet 

Vi har ikke fått noe svar. 

Fremskrittspartiet

Vi har ikke fått noe svar. 

Senterpartiet

Vi har ikke fått noe svar. 

Rødt 

Vi har ikke fått noe svar. 

2. Hvilke tiltak knyttet til næringsutvikling støttet ditt parti sist?

 

Miljøpartiet De Grønne Linda Byström

Vi har støttet ansettelsen av næringssjef. Videre støttet vi som eneste parti at Frogn kommune skulle være en del av samarbeidsalliansen Osloregionen som en “Oslo brand partner”.

Vi har jobbet for en prioritering av arealplan til en ny “urban” bydel langs Ullerudsletta i Frogn. Denne vil knytte sammen de to sentrene i kommunen med både næringsareal, kontorer og bolig. Vi mener dette vil øke potensialet for ikke plasskrevende næring betydelig, gi mer næringsvariasjon, og gi utviklingsmulighet for kunnskapsbasert næringsliv, servicebedrifter, entreprenørbedrifter og næringsklynger av enmannsbedrifter og gründere. 

Vi har bedt om sertifiseringskrav til bygging av infrastruktur (CEEQUAL), dette ville ha kunnet gi regionale entreprenører kunnskap og erfaring innen “grønn” bygging. 

Pensjonistpartiet – Ragnar Dahl

Støtte alle forslag som har vært fremført i politiske utvalg og kommunestyret som innvirker på næringslivets muligheter for utvikling og etablering i Drøbak. Vi har akseptert bolig i andre etg på noen eiendommer i Drøbak, da det har vist seg umulig å få leid ut lokalene til næringsformål. Mye av årsaken er parkeringssituasjon.

Sosialistisk Venstreparti – Brit Østby Fredriksen

Hadde ikke tid, men refererer til partiprogrammet med utkast fra kapittelet om “Næring i Frogn”. 

Kristelig Folkeparti – Bente Bjerknes

Frogn KrF hadde programfestet å etablere en egen stilling som næringskonsulent i kommunen. Dette er vedtatt og en næringskonsulent er tilsatt. Frogn KrF har medvirket til at OscarsborgOperaen fikk et betydelig økonomisk løft i perioden. KrF har også fått gjennomslag for å lage en plan for aktiviteter på Drøbak torg i samarbeid med Frogn kulturråd. Dette for å styrke turist og opplevelsesnæringene.

Høyre – Sigbjørn Odden

Vi var en pådriver for etablering av den strategiske næringsplanen og ansettelsen av en næringskonsulent i kommunen. Den strategiske næringsplanen viser hva kommunen skal satse på, samt hva kommunen ikke skal gjøre. Dette er et viktig grep for å gi forutsigbarhet.  Videre har vi gitt ekstra ressurser til plan og byggesak slik at kommunen kan få kontroll over restansene og fristene. Her er det fortsatt en vei å gå, men rådmannen rapporterer at restansene er på vei ned.

Venstre – Line Stokholm

Venstre var ved inngangen til denne perioden opptatt av å få til et bedre samarbeid mellom kommunen og næringslivet om økt aktivitet i Gamle Drøbak, noe kommunens nye turistsjef og næringsansvarlige nå jobber sammen med næringslivet om. Det handlet også om å løfte eksisterende og nye attraksjoner, og å løse parkeringsutfordringene. Vi har i siste periode hatt gjennomslag når det gjelder en liberal og forutsigbar skjenkepolitikk, og vi har vært opptatt av å hindre at næringslokaler gjøres om til bolig. Ikke minst har vi vært opptatt av den nye områdeplanen som skal binde Drøbak sammen fra kjøpesenteret til Gamle Drøbak, med nye arealer for både bolig og næring.

 

Arbeiderpartiet 

Vi har ikke fått noe svar. 

Fremskrittspartiet

Vi har ikke fått noe svar. 

Rødt 

Vi har ikke fått noe svar. 

Senterpartiet

Vi har ikke fått noe svar. 

3. Hvilke tiltak knyttet til arbeidsplasser støttet ditt parti sist?

 

Miljøpartiet De Grønne – Linda Byström

Det har vært få saker oppe til konkret behandling knyttet til arbeidsplasser. Arealsaker unntatt, og hvor det er delvis politisk uenighet rundt prinsippet hva som er “riktig næring til riktig sted”. 

Det er utarbeidet en næringsstrategi som MDG har gitt innspill til. Denne har dessverre ennå ikke resultert i konkrete tiltak eller forslag som har vært opp til politisk behandling. Det vil være svært viktig å følge opp denne i neste periode, ikke minst i arealplanen. Vi mener kommunen gjennom næringsstrategien har fått mange politiske signaler som nå må følges opp.

Vi støtter selvsagt kravet til bruk av lærlinger i offentlige kontrakter og kommunens egen ordning om “badebyvakter” for ungdom, som vi ønsker å utvide.

Pensjonistpartiet – Ragnar Dahl

 Det må være økt bemanning i kommunen mht teknisk, turistsjef, kultursjef, skole og sykehjem. Konkret tiltak ifh til privat virksomhet er servering på Torget.  

Sosialistisk Venstreparti – Brit Østby Fredriksen

Hadde ikke tid, men refererer til partiprogrammet med utkast fra kapittelet om “Næring i Frogn”. 

Kristelig Folkeparti – Bente Bjerknes

Krf har støttet å etablere flere språk og lærlingeplasser i kommunen. Kommunen selv er den største arbeidsgiveren i kommunen og vi ønsker gode og stabile ansettelsesforhold for våre ansatte. Vi har gir økonomisk støtte til «festivalpakker» og til OscarsborgOperaen.

Høyre – Sigbjørn Odden

Mange lokale arbeidsplasser er knyttet til byggeprosjekter. Når plan og byggesaksbehandlingen stopper opp får dette konsekvenser for det lokale næringslivet og lokale arbeidsplasser. Ved å styrke byggesaksavdelingen får vi økt saksbehandlingskapasiteten slik at saker blir ferdigbehandlet og bygge aktiviteten kan ta seg opp igjen

Venstre – Line Stokholm

Politikk for næringsutvikling og politikk for arbeidsplasser er to sider av samme sak. Derfor er det i stor grad de samme tiltakene.

Arbeiderpartiet 

Vi har ikke fått noe svar. 

Fremskrittspartiet – Tønnes Steenersen

Samme svar som i punkt 2. Vi ønsker at bedrifter skal etablere seg og utvikle seg i Nordre Follo kommune. Gode veier er viktig, men også god tilgang tila arbeidsplassene for gående, syklende og kollektivreisende er også viktig. Vi vil ikke innføre eiendomsskatt for bedrifter i Nordre Follo, noe som vil være positivt for bedriftene i vår kommune.

Rødt 

Vi har ikke fått noe svar. 

Senterpartiet

Vi har ikke fått noe svar. 

4. Hvor mye penger av budsjettet mener du skal bli satt av til næringsutvikling?

 

Miljøpartiet De Grønne – Linda Byström

Nasjonalt ønsker MDG og at kommuner og fylkeskommuner skal tildeles midler som kan brukes til å realisere næringsutvikling lokalt. 

Da dette ikke er tilfelle i dag mener vi ikke at det skal settes av penger til “næringsutvikling” uten nærmere spesifisering. Men det er selvsagt naturlig at kommunens næringssjef har et budsjett å jobbe innenfor og at kommunen bistår bedrifter med å finne egnede finansieringsordninger.

Vi mener det må settes av ressurser til arenaer og nettverksbygging og ønsker en prioritering av det som kan defineres som fremtidens næringer (f.eks. slik som “definert” av innovasjon norge). Vi vil stimulere/hjelpe gründervirksomhet og små bedrifter i vekst. Vi vil at kommunen sikrer at egne innkjøp styrker lokal og regional næringsliv, også om dette koster mer.

Vi har ikke tallfestet et beløp men vi ønsker videreføre næringssjefs-stillingen. 

Pensjonistpartiet – Ragnar Dahl

Dette må bli et tema ifh til handlingsprogrammet og da må vi se alle forhold under ett. Det diplomatiske svaret er at man må avsette tilstrekkelig for å få økte inntekter til kommunen, som følge av økt næringsvirksomhet.

Sosialistisk Venstreparti – Brit Østby Fredriksen

Hadde ikke tid, men refererer til partiprogrammet med utkast fra kapittelet om “Næring i Frogn”. 

Kristelig Folkeparti – Bente Bjerknes

Frogn KrF mener at vi ikke skal budsjettere penger til «generell næringsutvikling». I tråd med strategisk næringsplan har vi støttet tilskudd til ulike festivaler og konsertopplevelser i Frogn. I tillegg har vi også gitt økonomisk støtte til informasjonsmateriell i regi av Frogn Næringsråd.

Høyre – Sigbjørn Odden

I Handlingsplanen 2019 – 2023 er det satt av midler til næringskonsulenten, turistsjefen og turistkontoret , videre satt vi av 500 000 kroner til turist og næringsrettede aktiviteter, samt 500 000 kroner til en festivalpakke. Alle disse satsningene mener vi bør videreføres. Utover dette mener vi at kommunen i liten grad skal sette av midler til næringsutvikling, dette må ivaretas av de statlige støtteordningene. Som nevnt over er kommunes viktigste tiltak for næringslivet å skape forutsigbare rammevilkår samt si JA hvis det ikke er gode grunner til det motsatte.     

Venstre – Line Stokholm

Frogns budsjett har ikke et eget kapittel for næringsutvikling, og det er derfor vanskelig å sette et konkret beløp. I siste periode har vi løftet næringsutvikling med en egen stilling på rådhuset spesielt øremerket å gjennomføre den strategiske næringsplanen, i tillegg til at turistkontoret vitaliseres, og mye av aktiviteten kommunen driver eller støtter opp om på kultursiden er viktig for næringslivet i en turistkommune som Drøbak.

Arbeiderpartiet 

Vi har ikke fått noe svar. 

Fremskrittspartiet

Vi har ikke fått noe svar. 

Rødt 

Vi har ikke fått noe svar. 

Senterpartiet

Vi har ikke fått noe svar. 

5. Burde kommunene i Follo samarbeide om å bedre næringsattraktiviteten i regionen, og ja; hvordan?

 

Miljøpartiet De Grønne Linda Byström

JA! Det gjøres store statlige investeringer i infrastruktur, forskning og utdanning i Follo. Kommunene må samles om å dra nytte av dette i felleskap. Vi mener det har vært for lite fokus på mulighetsrommet og vi savner oppfølging av en felles satsing.

Regionen består av kunnskapsrike mennesker som pendler ut til Oslo eller enda lenger; mot Lysaker og Sandvika. Det må være et mål at flest mulig av dem skal finne relevante jobber, eller ønske å starte egne virksomheter i Follo. 

MDG mener det primært er et politisk ansvar å vise frem regionens og kommunens muligheter i form av å være ambassadør og nettverksbygger. Politikerne i regionen må derfor være en tydeligere drivkraft i å sikre næringsattraktivitet i et bredere spekter av næringer enn det som er tilfelle i dag. 

Pensjonistpartiet – Ragnar Dahl

Pt. er vel situasjonen at private aktører etablerer seg der de kan få mest igjen for investerte midler. Vi deltar gjerne i et samarbeid på tvers av kommunegrensene for å øke næringsaktiviteten i alle kommunene.

Sosialistisk Venstreparti – Brit Østby Fredriksen

Hadde ikke tid, men refererer til partiprogrammet med utkast fra kapittelet om “Næring i Frogn”. 

Kristelig Folkeparti – Bente Bjerknes

Ja, vi har et ubrukt handlingsrom som ligger i å styrke samarbeidet i Follo. Det er blant annet naturlig å se på mulige samhandlinger med universitetet på Ås.

Høyre – Sigbjørn Odden

Ja. Follo er blant annet i en tøff konkurranse med øvrige regioner i vårt område om å tiltrekke seg kunnskapsbaserte arbeidsplasser. Godt samarbeid mellom kommunene i Follo vil øke kommunenes kompetanse, ressurser og handlekraft.  Dette er et tema som må ha høy prioritet i de ulike samarbeidsarenaene for kommunene, ikke minst rådmannsforum og ordførerforum, i arealplanleggingen og i næringsarbeidet.   

Venstre – Line Stokholm

Venstre mener det er viktig å tenke på Follo som en helhet, og at kommunene satser på sine fortrinn heller enn å konkurrere med hverandre. Når blant annet Vestby har gode områder for tung logistikk, er det ikke nødvendig at for eksempel Frogn satser på det. Turisme har Drøbak og Oscarsborg spesielt godt utgangspunkt for, derfor står det sentralt hos oss. For øvrig mener vi den beste og mest effektive form for samarbeid ville være om Frogn, Ås, Vestby og Nesodden samlet seg til en kommune under felles ledelse.

Arbeiderpartiet 

Vi har ikke fått noe svar. 

Fremskrittspartiet

Vi har ikke fått noe svar. 

Rødt 

Vi har ikke fått noe svar. 

Senterpartiet

Vi har ikke fått noe svar. 

6. Hvem er ordførerkandidat for deres parti, og hvorfor er dette riktig person til å bidra til at næringsattraktiviteten øker, og at det blir flere arbeidsplasser i kommunen?

 

Miljøpartiet De Grønne Linda Byström

Linda Byström har erfaring fra teknologiutvikling innen geomatikk, i tillegg til digitalisering i bygg- og eiendomsnæringen. Hun har jobbet både i det private, i offentlig forvaltning og som gründer. Som seksjonsleder i bygningsforvaltningen på NMBU har hun god innsikt både i utviklingen som skjer på Ås, og innovasjon i byggenæringen knyttet til digitalisering og bærekraft.

Linda vil utvide det politiske fokuset fra lokal turisme og servicenæring til å i større grad inkludere kunnskapsbasert næringsliv med fokus på regionalt samarbeid. 

Pensjonistpartiet – Ragnar Dahl

Som et lite parti, er det lite sannsynlig at vi får ordførervervet, men svaret blir i motsatt fall førstekandidaten. Vi skal delta i arbeidet mht valg av ordfører og varaordfører, dersom valget ikke skjer som sist at Høyre og Arbeiderpartiet ble enige seg imellom. For handlingsprogrammet 2019-2023 ble forslaget fra H og Ap vedtatt, så jeg skjønner ikke hvorfor de skal være så uenige i valgkampen.

Sosialistisk Venstreparti – Brit Østby Fredriksen

Hadde ikke tid, men refererer til partiprogrammet med utkast fra kapittelet om “Næring i Frogn”. 

Kristelig Folkeparti – Bente Bjerknes

Bente Bjerknes er førstekandidat for Frogn KrF. Hun har, som Frogn KrFs førstekandidat underskrevet «Ordførerløfte» til Fagforbundet i Frogn. Frogn KrF vil at kommunen skal fremstå som en attraktiv arbeidsgiver, at ansatte får gode

arbeidsforhold og med mulighet for regelmessig kompetanseutvikling. Mange innen helse og omsorgssektoren i Frogn arbeider i deltidsstillinger, selv om de ønsker større
eller fulle stillinger.
 

KrF ønsker å etablere en heltidskultur i kommunen. Større stillinger vil sikre mer stabil arbeidskraft og mer dedikerte medarbeidere. De som pr. i dag må ha flere stillinger for å sikre tilstrekkelig inntekt, må ofte forholde seg til flere arbeidsgivere og ulike kulturer. Det kan være krevende og slitsomt. Frogn KrF har programfestet at vi ønsker flere språk og lærlingplasser i kommunen, vi vi mener at det skal settes inn vikarer, så snart som mulig ved sykdom, i ferier og ved permisjoner. Krf vil nøye følge bemanningssituasjonen ved Ullerud helsebygg. Vi har allerede tatt til orde for økning med en stillingsressurs på hver enhet. Dette mener vi er nødvendig for å ivareta beboerne/ brukerne og de ansatte på en best mulig måte. Bente Bjerknes er opptatt av god dialog med Frogn næringsråd, som er den viktigste lokale  samarbeidspartneren innenfor næringsutvikling.

Høyre – Sigbjørn Odden

Odd Haktor Slåke er vår Ordførerkandidat. Han har lang næringserfaring etter å ha etablert og bygget opp en lokal rørleggerbedrift og eiendomsutviklingsselskap. Han skjønner næringslivets behov og er en pådriver for å få flere lokale arbeidsplasser.  

Venstre – Line Stokholm

Det er vel andre som bør svare på hvorfor jeg er valgt som ordførerkandidat. Når det gjelder næringsattraktivitet og arbeidsplasser vil jeg allikevel nevne min erfaring gjennom mange år med å etablere og drive en mindre bedrift. Den som har hatt skoene på forstår godt hvor de trykker – også når det gjelder hva som er bra for bedrifter som skal etablere arbeidsplasser.

Arbeiderpartiet 

Vi har ikke fått noe svar. 

Fremskrittspartiet

Vi har ikke fått noe svar. 

Rødt 

Vi har ikke fått noe svar. 

Senterpartiet

Vi har ikke fått noe svar. 

Se svaret fra alle kommunene

Trykk på kommunen du ønsker å lese svarene fra.

KSV19 – Nesodden

KSV19 – Nesodden

Kommunestyrevalget Vi har sendt ut seks spørsmål til alle lokale politiske partier i Follo. Spørsmålene er sendt direkte til partilederene, med ønske om at svaret skal komme fra ordførerkandidatene.  Kommunestyrevalget 2019 - NESODDEN kommune Dette er henvendelsen vi...

KSV19 – Vestby

KSV19 – Vestby

Kommunestyrevalget Vi har sendt ut seks spørsmål til alle lokale politiske partier i Follo. Spørsmålene er sendt direkte til partilederene, med ønske om at svaret skal komme fra ordførerkandidatene.  Kommunestyrevalget 2019 - vestby kommune Dette er henvendelsen vi...

KSV19 – Enebakk

KSV19 – Enebakk

Kommunestyrevalget Vi har sendt ut seks spørsmål til alle lokale politiske partier i Follo. Spørsmålene er sendt direkte til partilederene, med ønske om at svaret skal komme fra ordførerkandidatene.  Kommunestyrevalget 2019 - enebakk kommune Dette er henvendelsen vi...

KSV19 – Frogn

KSV19 – Frogn

Kommunestyrevalget Vi har sendt ut seks spørsmål til alle lokale politiske partier i Follo. Spørsmålene er sendt direkte til partilederene, med ønske om at svaret skal komme fra ordførerkandidatene.  Kommunestyrevalget 2019 - Frogn kommune Dette er henvendelsen vi har...

KSV19 – Ås

KSV19 – Ås

Kommunestyrevalget Vi har sendt ut seks spørsmål til alle lokale politiske partier i Follo. Spørsmålene er sendt direkte til partilederene, med ønske om at svaret skal komme fra ordførerkandidatene.  Kommunestyrevalget 2019 - Ås kommune Dette er henvendelsen vi har...

KSV19 – Nordre Follo

KSV19 – Nordre Follo

Kommunestyrevalget Vi har sendt ut seks spørsmål til alle lokale politiske partier i Follo. Spørsmålene er sendt direkte til partilederene, med ønske om at svaret skal komme fra ordførerkandidatene.  Kommunestyrevalget 2019 - Nordre follo Dette er henvendelsen vi har...

Ta kontakt med Follo Næringsråd

11 + 11 =

Org Nr:  969 959 496 

Besøksadresse: Sagaveien 3, 1430 Ås

Epost: info@follonaeringsraad.no