fbpx

Follo  Næringsråd

Siden 1991 har vi jobbet på våre medlemmers vegne for å fremme næringslivets interesser på politisk plan, og også for å skape gode synergier på tvers av bransjer og kommuner.

Sammen for vekst siden 1991

Neste arrangement

Nettverksfrokost 19. Mars

Nettverksfrokost 19. Mars

Velkommen til Nettverksfrokost!Et nytt format for størst verdi Et større fokus på nettverk er en av tilbakemeldingene vi har fått på fjorårets arrangementer - og vi tilpasser oss selvfølgelig!  Nettverksfrokosten er derfor todelt. En time frokost og nettverking, med 2...

11.09.2019

Ledig lokale

   NESODDEN

Ta kontakt med Follo Næringsråd

4 + 1 =

Org Nr:  969 959 496 

Besøksadresse: Sagaveien 3, 1430 Ås

Epost: info@follonaeringsraad.no

Ikke medlem av Follo Næringsråd?

Follo Næringsråd 2019 - All rights reserved

Nettsiden er utviklet av Follo Innovasjon